Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołodziejski Jacek

Jacek Wawrzyniec Kołodziejski , ur. 5 IX 1961 w Radomiu. Ukończył I LO tamże (1981).

1982–1983 sekretarz sądowy Sądu Wojewódzkiego tamże.

Od 1981 w „S”; od VI 1981 członek Zarządu Regionalnego KOWzP w Radomiu. XI 1981 uczestnik I Krajowego Zjazdu KOWzP tamże.

Po 13 XII 1981 drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw. 3 XII 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Radomiu, nast. w AŚ w Radomiu i Kielcach, 2 II 1983 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, 8 II 1983 zwolniony z pracy, 25 II 1983 zwolniony z aresztu. VIII 1983 ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Częstochowa karą grzywny za noszenie znaczka „S” podczas manifestacji w Częstochowie. 1983–1989 redaktor i kolporter pism podziemnych (m.in.: „Pobudka”, „Goniec”, „Koncept”). 1983–1984 instruktor służb społecznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu. 1984–1986 student Wydz. Prawa KUL. Od 1986 rewident/st. inspektor bhp w PSS Społem w Radomiu.

Od 1989 przew. KZ „S” w PSS Społem tamże, delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Radomska. 1994–1998 radny Rady Miejskiej w Radomiu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

2 XII 1982–3 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Radomiu w ramach SOR krypt. Drukarz; 22 IX 1983–28 XI 1984 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach KE krypt. Okularnik.

Bogusław Bek

Radom, Region Ziemia Radomska

Opcje strony

do góry