Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołodziejski Jan

Jan Kołodziejski, ur. 24 II 1963 w Poznaniu, zm. 18 X 2018 tamże. Ukończył II LO dla Pracujących tamże (1984).

1980-1983 członek Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 1982-1986 pracownik Pollena-Lechia, 1987-1989 Zakładu Spawalnictwa Politechniki Poznańskiej.

Od IX 1980 w „S” w PTF. 1981-1989 fotoreporter poznańskiej opozycji.

Od 13 XII 1981 uczestnik demonstracji w Poznaniu, 13 II 1982 pobity w „suce” milicyjnej, w 1982 współautor dwóch wystaw fotografii artystycznej Grupy Młodych Solidarność nt. stanu wojennego (zamkniętych po kilku dniach w wyniku interwencji cenzury). 1982-1989 założyciel, szef funkcjonującej w jego mieszkaniu drukarni współpracującej z TZR Wielkopolska, organizator drukarni w in. punktach miasta, instruktor poligrafii na terenie woj. poznańskiego. Drukował i kolportował m.in. pisma „Solidarni”, „Biuletyn Wojenny”, „Okno”, „Lech”, „Wiraże”, „Solidarność – Poznań”, ulotki; z matryc przywiezionych do Poznania także „Tygodnik Mazowsze”. 1986-1989 założyciel, szef Agencji Fotograficznej Solidarność; 1987-1989 współautor wystaw fotografii reportażowej o poznańskiej opozycji. Autor największego zbioru fotografii dokumentującego działalność opozycji w regionie (kilka tys.). XII 1989 – I 1990 fotograf przełomowych wydarzeń w Rumunii.

1989-1992 kierownik drukarni TZR, następnie ZR Wielkopolska. 1992-2001 w USA. Od 1990 liczne prezentacje fotografii na wystawach i publikacje w książkach, m.in. wydanie albumowe: ''Dekada. Czas Czas „Czas”, pismo społ.-polit. wydawane przez SW Oddział Poznań w Poznaniu 1984–1988. nadziei i oporu. Poznań 1980-1989'' (2005), albumy autorskie: ''Poznań w drodze do wolności. Fotografie Jana Kołodziejskiego'' (2009), ''Solidarni z Rumunią, grudzień 1989 – styczeń 1990'' (2009), ''Poznańska opozycja demokratyczna 1981-1989 w obiektywie Jana Kołodziejskiego'' (2011). Od 2001 pracownik poznańskiego oddziału IPN.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Barbara Fabiańska

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry