Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołodziej Jan

Jan Kołodziej, ur. 1 III 1943 we Wszachowie k. Opatowa, zm. 8 X 1994 w Chicago. Ukończył kurs mechanika samochodowego przy KGHM w Lubinie (1973), mistrz w zawodzie ślusarz samochodowy silników.

1968-1972 pomocnik mechanika samochodowego w Hucie Szkła Kryształowego Julia w Szklarskiej Porębie, 1972-1981 ślusarz w Zakładach Górniczych Lubin KGHM w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w ZG Lubin; zwolniony z pracy. 13 XII 1981 – IX 1982 członek TKZ w ZG Lubin. I-VI 1982 mechanik w PGR w Szklarach Górnych. Członek grupy tzw. bombiarzy: 12 II 1982 we współpracy z Ryszardem Szwedem skonstruował ładunek wybuchowy, podłożony pod stacją CPN w centrum Lubina; 13 III 1982 zatrzymany (z R. Szwedem i Mirosławem Kozerą), 15 III 1982 aresztowany za posiadanie pism i ulotek podziemnych, osadzony w AŚ w Legnicy, Wrocławiu, 15 IV 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, zwolniony. VI 1982 – II 1983 ślusarz-mechanik w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie. 31 VIII i 1 IX 1982 uczestnik manifestacji w Lubinie; 7 IX 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 16 XII 1982 zwolniony. 31 I 1983 zatrzymany, 2 II 1983 aresztowany, 21 XI 1983 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 4 lata pozbawienia wolności, osadzony m.in. w ZK w Łęczycy, Strzelinie, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1988 ponownie ślusarz-mechanik w PBK w Lubinie. 1984-1989 kolporter pism podziemnych, m.in.: „Zagłębia Miedziowego”, „Wolnego Głosu”, „Tygodnika Mazowsze”, „PWA” i ulotek; 1984-1989 członek SW w Lubinie, Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego; członek TKZ w ZG Lubin, uczestnik w Lubinie niezależnych obchodów rocznicy zbrodni Lubińskiej (m.in. 29 VIII 1988, nast. 30 VIII 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń). 1984-1988 wielokrotnie zatrzymywany oraz rewizje mieszkania (np. 30 I 1987 rewizja mieszkania, nast. 9 VI 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń). 1988-1989 mechanik samochodowy w Przedsiębiorstwie Transportu Sprzętu Budowlanego Transbud-Zielona Góra.

Od 1989 na emigracji w USA.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

25 III – 22 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Legnicy w ramach SOR krypt. Nić; 21 II 1983 -14 IX 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Podmuch, 14 IX 1984 - 22 II 1988 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach KE krypt. Koło; II 1988 - 20 VII 1989 przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Komisja.

 

Jolanta Witczak

Lubin, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry