Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołomyjec Barbara

Barbara Kołomyjec, ur. 16 III 1946 w Gliwicach. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Chemiczny (1970).

1964-1970 działaczka ZSP na uczelni. 1964-1965 zatrudniona w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, w 1965 w przedsiębiorstwie Polskie Odczynniki Chemiczne tamże, 1966-1993 w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach.

Od jesieni 1980 w „S”. 1982-1989 współpracowniczka pism podziemnych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, m.in. „RIS”, udostępniała mieszkanie na drukarnię, przepisywała teksty na matryce, kolporterka. Uczestniczka manifestacji „S”.

W VI 1989 mąż zaufania w komisji wyborczej z ramienia KO. 1993-2005 prowadziła własną firmę Dekart – usługi kserograficzne i komputerowy skład tekstu. Autorka 4 patentów i wielu publikacji z dziedziny technologii chemii nieorganicznej. Od 2005 na emeryturze.

Andrzej Jarczewski

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry