Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kołtuniak Grzegorz Kazimierz

Grzegorz Kazimierz Kołtuniak , ur. 3 X 1957 we Włocławku. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Stargardzie Szczecińskim (1976).

1973–1986 mistrz elektromonter w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych.

21–30 VIII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w zak­ładzie, delegat do Stoczni Szczecińskiej, nast. do MKS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. sekretarz KZ, uczestnik posiedzeń MKR.

13–15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie. Od I 1982 współorganizator podziemnej „S” w branży budowlanej (ps. Krzysztof), współpracownik MKK, Ruchu WiP, NZS, FMW; współorganizator pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin; pomagał ukrywającym się Wiesławowi Szajce i Ryszardowi Wyżdze; do 1986 organizator druku i kolporter pism podziemnych: „KOS” (współzałożyciel, m.in. drukował we własnym mieszkaniu), „Obecność”, „Biuletyn Informacyjny”, „Obraz”, „Z Podziemia”, „BIS”, „Grot”, drukarz grypsów internowanych. 8 XI 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, 23 XII 1982 zwolniony. I 1983 aresztowany, osadzony w AŚ przy ZK w Szczecinie i ZK w Goleniowie, 23 VII zwolniony na mocy amnestii. 1983 – 1986 współorganizator w Szczecinie akcji ulotkowych i malowania napisów na murach (m.in. z rodziną Anny i Zygmunta Woźniaków). 1986 izolator w Shipclean, firmie działającej na terenie Stoczni Szczecińskiej. Zatrzymywany, przeszukiwany, zastraszany, dwukrotnie wyrzucany z pracy.

Od IX 1987 na emigracji w USA. 1987–1989 konserwator w Sou­th­west Medical Center w St. Louis, 1989–1994 operator maszyn w American Nationale CAN tamże, od 1991 konserwator w School Sisters of Notre Dame tamże, od 1999 właściciel korporacji w St. Louis. W 1992 współorganizator polsko-amerykańskich miast partnerskich Szczecin–St. Louis. Organizator pomocy dla lekarzy Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, daru Polonii amerykańskiej dla Szczecina – pomnika „Anioł Wolności”. Od 2004 prezes Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w St. Louis.

Odznaczony Medalem Pro Patria Pro Patria Pro Patria, wydawnictwo niezależne działające w Pabianicach w latach 1982–1983, założone przez Henryka Marczaka, prowadzone ze Sławomirem Łuczyńskim. (2017).

16 XII 1983 – 25 IV 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Matnia.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry