Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Komołowski Longin

Longin Komołowski, ur. 5 I 1948 w Czaplinku, zm. 30 XII 2016 w Warszawie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn i Okrętów (1974).

1961-2002 ślusarz, zaopatrzeniowiec, kierownik Wydz. Kontroli Jakości w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 17-22 XII 1970 i 22-25 I 1971 uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni. 1977-1980 w PZPR.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni; od IX 1980 w „S”; od VII 1981 członek grupy roboczej (m.in. z Jackiem Merkelem) opracowującej projekty ustaw o samorządzie załogi i przedsiębiorstwie państwowym, powołanej przez pozastatutową strukturę: Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Stoczni, nast. w składzie TKZ Stoczni (z Władysławem Dziczkiem i Andrzejem Antosiewiczem). 1982-1989 organizator druku, drukarz podziemnych wydawnictw, m.in. „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, ulotek, kalendarzy, znaczków. 1982-1984 współorganizator (z Władysławem Lisewskim, Janem Otto, Jerzym Słoneckim, Janem Tarnowskim i Januszem Szabanem) MKK w Szczecinie, współorganizator pomocy rodzinom internowanych i uwięzionych. 1983-1989 współorganizator (z W. Dziczkiem) podziemnego pisma „Grot”, autor, redaktor, organizator druku, drukarz, kolporter. Od 1984 w składzie Rady Koordynacyjnej „S” Pomorza Zachodniego (z A. Milczanowskim – przewodniczący, W. Dziczkiem, Mieczysławem Lisowskim, Tadeuszem Olczakiem, Jackiem Saukiem i Jerzym Zimowskim). Autor w podziemnym piśmie „Obraz”. 1982-1989 współorganizator przerzutów podziemnych wydawnictw i informacji do Berlina i Szwecji (z Piotrem Myncem). 1984-1989 współorganizator (z A. Milczanowskim) przerzutów z Zachodu do Polski sprzętu poligraficznego. 1988-1989 współorganizator (z A. Milczanowskim) MKO „S” Pomorze Zachodnie, 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom, przesłuchiwany.

1989-1990 przewodniczący KZ „S” w Stoczni, 1989-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, w 1989 wiceprzewodniczący ZR, 1990-1997 przewodniczący ZR, delegat na kolejne KZD, członek Prezydium KK. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, minister pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka, 1999-2001 wicepremier RP. 1998-2002 w RS AWS, przewodniczący woj. zachodniopomorskiego. Od 2000 prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego (społecznie). Od 2002 właściciel firmy Longin Komołowski Konsulting (doradztwo gospodarcze). Od 2007-2011 poseł RP z listy PiS, m.in. w Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 27 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR krypt. Pocztylion; 14 V 1985 – 23 IX 1989 w ramach SOR krypt. Grot.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony

do góry