Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Komoński Henryk

Henryk Komoński, ur. 21 VII 1938 w Bełchatowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Szklarską w Piotrkowie Tryb. i Zawierciu (1955).

1970-1978 pracownik Huty Szkła Gospodarczego Hortensja w Piotrkowie Tryb., od 1978 właściciel gospodarstwa rolnego.

Od jesieni 1980 przewodniczący koła rolniczej „S” w Zamoście, od 1981 współpraca z „S” KWB Bełchatów (m.in. ze Zbigniewem Matyśkiewiczem). 1981-1990 w KPN.

Po 13 XII 1981 organizator działalności wydawniczej, drukarz (ze Zbigniewem Matyśkiewiczem) wydawnictw podziemnych (m.in. „Bełchatowski Informator Solidarności” i ulotki dla „S” KWB Bełchatów) w swoim mieszkaniu, stanowiącym również punkt kolportażu Bełchatowskiej Oficyny Wydawniczej, współorganizator transportu, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pism „Solidarność Wojenna”, „Zwyciężymy”); uczestnik akcji plakatowych i ulotkowych, malowania na murach, współorganizator zbiórki pieniędzy dla podziemnej „S” i pomocy represjonowanym i ich rodzinom. 30 IV 1982 po rewizji w domu aresztowany, przetrzymywany w KW MO i AŚ w Piotrkowie Tryb., sądzony z Antonim Augustyniakiem, Ryszardem Brzuzym, Mieczysławem Czyżem, Janem Dzido, Krzysztofem Gajderowiczem, Ryszardem Klonowskim, Andrzejem Krasuskim, Zbigniewem Matyśkiewiczem, Janem Skrobiszem, Januszem Słowińskim, Zbigniewem Wróblewskim i Ryszardem Wyczachowskim, 3 VIII 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata. W 1987 ponownie rewizja w mieszkaniu.

1989-1998 członek Koła Terenowego „S” w Bełchatowie.

1982-1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Piotrkowie Tryb. w ramach SOR krypt. Biuletyn; 1986-1989 przez p. VI RUSW w Bełchatowie w ramach KE krypt. Działacz.

 

Hanna Tazbir

Opcje strony

do góry