Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Komsta Halina Zofia

Halina Zofia Komsta, ur. 25 V 1947 w Rogalowie k. Puław, zm. 28 IX 2019. Ukończyła Technikum Chemiczne w Puławach (1970).

1966-1982 zatrudniona w Zakładach Azotowych w Puławach.

Od IX 1980 w „S”; w 1980 przewodnicząca Komisji Robotniczej w ZA zajmującej się nadużyciami władz lokalnych (m.in. przy rozdawnictwie mieszkań dla działaczy partyjnych); od VI 1981 wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Ziemi Puławskiej (odpowiedzialna za sprawy socjalne, lokalowe i zaopatrzeniowe w Puławach).

13-17 XII 1981 łącznik KS podczas strajku w ZA. Członek podziemnego Komitetu Obrony Narodowej „S” w Puławach (odpowiedzialna za łączność, kolportaż, zbieranie informacji o sytuacji rodzin osób represjonowanych). 29 IV 1982 aresztowana, przetrzymywana w KM MO w Puławach, KM MO w Lublinie, AŚ tamże; 27 VII 1982 skazana w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie (z Franciszkiem Kaproniem) na 3 lata więzienia; osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie; 17 III 1983 zwolniona w związku z rozpoczętą procedurą ułaskawienia, następnie objęta amnestią z 21 VII 1983; zwolniona z pracy.

1985-1990 referent w Polskim Związku Motorowym w Puławach, 1990-2002 referent w ZA tamże, od 2002 na emeryturze; od 2008 wiceprezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Lublinie.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Medalem Za Zasługi dla Puław (2010), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2023).

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry