Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Konar Konstanty

Konstanty Konar, ur. 12 II 1940 w Chełmcu k. Nowego Sącza, zm. 7 II 2014 w Nowym Sączu. Ukończył ZSZ w Nowym Sączu (1956), obniżona ocena ze sprawowania za nieuczestniczenie w pochodach 1-majowych.

1956-1995 tokarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. W X 1956 uczestnik wiecu popierającego Władysława Gomułkę i likwidację UB pod Domem Kultury Kolejarza w Nowym Sączu.

W VIII 1980 współorganizator wiecu w ZNTK, na którym wysunięto postulaty utworzenia nowych związków zawodowych oraz płacowe, od 26 IX 1980 w Komitecie Założycielskim „S” przy ZNTK, X 1980 – III 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej W-33, od III 1981 wiceprzewodniczący KZ przy ZNTK; w I 1981 uczestnik strajku w nowosądeckim Ratuszu i Domu Robotniczym ZNTK, 7 VIII 1981 marszu przeciwko zubożeniu społeczeństwa. Uczestnik akcji plakatowych, organizator pomocy prawnej dla „S” RI; kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika”, „Gońca Małopolskiego”, ulotek.

Po 13 XII 1981 inicjator i koordynator pomocy materialnej w ramach grupy działającej na rzecz pomocy internowanym i represjonowanym na terenie Nowego Sącza, 1982-1984 w grupie pomagającej aresztowanym; od 1982 współtwórca Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Mszy za Ojczyznę; do 1989 członek podziemnych struktur „S” (m.in. z Andrzejem i Alicją Szkaradkami, Eugeniuszem Baranem, Zbigniewem Bocheńskim, Tadeuszem Pajorem, Janem Brzuchowiczem); 1982-1984 kolporter „Wiadomości Nowosądeckich”, „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze” w ZNTK, SZEW, środkach komunikacji (Nowy Sącz), także do Krynicy (Marianowi Rybie); organizator akcji ulotkowych i plakatowania; 1983-1984 drukarz (z A. i A. Szkaradkami) „Wiadomości Nowosądeckich”, udostępniał lokale (w Chełmcu i Marcinkowicach), organizator transportu i materiałów. 6 III 1984 aresztowany, przetrzymywany w WUSW w Nowym Sączu i AŚ w Krakowie, III-V 1984 przeprowadzono ok. 15 rewizji w zabudowaniach jego gospodarstwa, 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; w VI 1984 zwolniony z pracy. 1986-1987 uczestnik spotkań z liderami podziemnej „S” nt. funkcjonowania i pracy w podziemiu (m.in. z Andrzejem Gwiazdą); w V 1988 współinicjator przestojów w pracy na terenie ZNTK na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, m.in. plakatowania, organizacji spotkań, wieców; przewodniczący Komisji Wyborczej w Chełmcu. Od 1989 przewodniczący KZ „S” przy ZNTK. Od 1995 na emeryturze.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry