Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kondratowicz Mirosława

Mirosława Kondratowicz, ur. 11 III 1939 w Druji k. Brasławia (obecnie Białoruś). W 1946 repatriowana wraz z rodziną z Wilna na Dolny Śląsk. Ukończyła szkołę podstawową i kursy zawodowe.

1956-1961 zatrudniona w zakładach Diora w Dzierżoniowie, 1961-1965 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Uprzemysłowionego we Wrocławiu, 1965-1968 w Państwowej Fabryce Wagonów tamże, od 1968 dekoratorka lalek w Spółdzielni Plecionka tamże.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 drukarz ulotek i plakatów; do 1989 uczestniczka większości wrocławskich protestów ulicznych. Od VI 1982 członek Solidarności Walczącej, udostępniała własne mieszkanie dla potrzeb skrzynki kontaktowej i druku, kolporterka materiałów poligraficznych i wydawnictw podziemnych. 6 VI 1984 zatrzymana, rewizja w mieszkaniu (SB założyła w nim „kocioł”), aresztowana na 3 mies., przetrzymywana w AŚ WUSW i ZK we Wrocławiu, 24 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. Od VIII 1984 na rencie. 6 X 1984 zatrzymana, przesłuchiwana. 19 II – 31 VIII 1985 uczestniczka rotacyjnego protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie, następnie 24-godzinnej głodówki w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Mimo wielokrotnych zatrzymań działaczka podziemia, organizatorka pomocy dla represjonowanych.

Od 1989 na emeryturze. Od 1990 w Partii Wolności, w 1990 uczestniczka kampanii wyborczej Kornela Morawieckiego przed wyborami prezydenckimi. Od połowy l. 90. jedna z głównych animatorek spotkań członków SW.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry