Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Konieczna Anastazja Elżbieta

Anastazja Elżbieta Konieczna, ur. 13 IX 1943 w Obrębie k. Sierpca, zm. 22 VII 2023 we Wrocławiu. Wykształcenie podstawowe.

1961-1968 sprzedawczyni w sklepach owocowo-warzywnych we Wrocławiu, 1968-1987 spawacz we Wrocławskiej Stoczni Rzecznej tamże. 

W XII 1970 we WSRz uczestniczka demonstracji poparcia dla strajkujących na Wybrzeżu. 26 VIII - 1 IX 1980 uczestniczka strajku w zakładzie.  Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, nast. członek KZ.

Po 13 XII 1981 uczestniczka strajku we WSRz, nast. przewodnicząca TKZ. 2 XI 1982 zatrzymana, przewieziona do KW MO, przesłuchiwana, przez 2 tyg. przetrzymywana w AŚ we Wrocławiu, nast. internowana w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, zwolniona 4 XII 1982. XII 1982 – 1989 założycielka, autorka, redaktor i drukarz podziemnego miesięcznika zakładowego „Kotwica” (od 1987 „Kotwica” docierała także do Stoczni Remontowej); współorganizatorka pomocy dla represjonowanych przy podziale darów z Zachodu, zbierała składki na rzecz „S”. 25 V 1983 ponownie zatrzymana, przetrzymywana w AŚ we Wrocławiu, 11 VII 1983 zwolniona na mocy amnestii. W 1985 założycielka i redaktor „Niezależnego Pisma NSZZ «Solidarność» Wrocławskiej Stoczni Rzecznej”; 30 VII 1985 aresztowana, skazana na 9 mies. więzienia, osadzona w ZK we Wrocławiu, 20 II 1986 zwolniona. W 1987 zwolniona z pracy, w 1987 zatrudniona w Megabudzie, 1987-1991 przywrócona do pracy we WSRz. Od 14 X 1988 członek RKW Dolny Śląsk. Kilkanaście razy zatrzymywana na 48 godz., przesłuchiwana.

1989-1991 przewodnicząca KZ. 1991-2003 na rencie, od 2003 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Od 15 X 1982 rozpracowywana przez KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Koral; nast. KW MO/WUSW tamże w ramach SOR krypt. Kwarta i 1984-1985 przez WUSW tamże w ramach SOR krypt. Waga.

Maciej Olejniczak

Opcje strony

do góry