Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Konkel Ewa

Ewa Konkel, ur. 29 III 1943 w Rzeszowie. Ukończyła Zasadniczą Szkołę Odzieżową tamże (1961).

1961–2003 maszynistka, nast. kierownik hali maszyn, st. referent Działu Administracyjno-Gospodarczego w Zakładzie Energetycznym tamże.

Od 1979 kolporterka niezależnych wydawnictw w zakładzie, m.in. pism „Robotnik” i „Wolny Związkowiec”.

Od IX 1980 w „S”; organizatorka Komitetu Założycielskiego, nast. członek Komisji Oddziałowej.

Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji samopomocy rodzin internowanych. III 1982 – 1989 współorganizatorka zaplecza dla działalności RKW w Rzeszowie (udostępniała własne mieszkanie, organizowała drukarnie oraz tajne spotkania), łączniczka RKW. Współorganizatorka siatek kolportażowych w zakładzie, organizatorka dostaw materiałów poligraficznych, przerzutów sprzętu drukarskiego i maszyn do pisania; drukowała ulotki. 1981–1989 szykanowana w zakładzie, wielokrotnie przesłuchiwana, zastraszana (dwukrotnie próbowano uprowadzić jej dzieci). We IX 1988 inicjatorka reaktywowania „S” w zakładzie, nast. członek KZ. 1992–2003 członek Komisji Oddziałowej. Od 2003 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

16 I 1981 – 5 II 1990 rozpracowywana przez Wydz. V/WOG KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór; 3 X 1988 – 18 VIII 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS krypt. Komitet.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry