Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koniuch Kazimierz

Kazimierz Koniuch, ur. 4 III 1951 we Wrocławiu. Ukończył ZSZ przy Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag tamże (1968).

1968–1982 elektromonter urządzeń trakcyjnych i elektromechanik w PFW Pafawag tamże.

VII 1976 za próbę zorganizowania strajku na Wydz. W1M przeniesiony na Wydz. W-2 Trójczłony, obniżka wynagrodzenia. 1977–1980 kolporter wydawnictw drugiego obiegu (docierały do niego poprzez żonę Cecylię) w zakładzie, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Robotnika”, „Bratniaka”.

26 VIII–1 IX 1980 organizator strajku okupacyjnego, członek KS na Wydziale. Od IX 1980 w „S”, wiceprzew. Komisji Wydziałowej W-2.

XII 1981–1989 przew. TKZ. I 1982 inicjator i współzałożyciel podziemnego pisma „Jutrzenka”, 1982–1989 odpowiedzialny za jego przygotowanie techn., redaktor. 1982–1989 kolporter pism podziemnych: „Jutrzenka”, „Odtrutka”, „Solidarność Walcząca”, „Orzeł Biały”, „Region”, „Robotnik Wrocławski”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Iskierka”, „Samarytanka”, „Victoria”, „Jednością Silni”, „Tygodnik Mazowsze”, „CDN”. 31 VIII 1982 inicjator i współorganizator spotkania pracowników Pafawagu pod krzyżem na terenie zakładu, uczestnik marszu pokoju, pobity przez milicję. 13 IX 1982 współorganizator manifestacji pod krzyżem w Pafawagu w zw. z brutalnym postępowaniem ZOMO i śmiercią Kazimierza Michalczyka. 16 IX 1982 dyscyplinarnie zwolniony z pracy i zatrzymany, 18 IX 1982 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie i we Wrocławiu, od 29 IX 1982 na przepustce, 15 X 1982–15 III 1983 hospitalizowany we Wrocławiu, 19 XI 1982 formalnie zwolniony z Ośr. Odosobnienia. Od IV 1983 na rencie. 1982–1988 wielokrotne rewizje mieszkania, zatrzymywany i przesłuchiwany. 1983–1989 mimo zwolnienia z pracy koordynator działalności podziemnej w zakładzie w zakresie kolportażu i druku wydawnictw podziemnych. 1986 autor i wydawca (z żoną Cecylią) 2 nr. podziemnego pisma „Odtrutka”.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2008), Medalem Niezłomni (2015).

19 III 1982–16 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Grupa.

Mateusz Sokulski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry