Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Konior Zbigniew Jerzy

Zbigniew Jerzy Konior, ur. 11 VIII 1926 w Nyrkowie k. Zaleszczyk (obecnie Ukraina), zm. 9 I 2007 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Ogrodnicze (1950); student Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Rolniczy (3 semestry).

W czasie wojny wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, uciekł z transportu. 1942-1945 żołnierz AK w rejonie Jarosławia. W 1948 sekretarz Stronnictwa Ludowego w Głogowie. 1951-1952 inspektor w Państwowym Związku Samopomocy Chłopskiej w Bielsku, 1953-1973 kierownik PGR-ów w woj. opolskim, 1973-1978 Zakładu Hodowli Zarodowej Łagiewniki (woj. wrocławskie), 1978-1980 ZHZ Kamieniec Ząbkowicki (woj. wałbrzyskie), 1980-1986 w PGR Brzeźno k. Obornik Śląskich (woj. wałbrzyskie). Członek Stronnictwa Ludowego; do 1980 PZPR.

Od IX 1980 w „S”, od X 1980 przewodniczy Sekcji Rolnej MKZ. Założyciel struktur „S” w PGR-ach oraz współorganizator „S” RI. Członek Komisji Interwencyjnej ZR Dolny Śląsk. III-XII 1981 członek Rady Programowej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ/ZR Dolny Śląsk.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia. Organizator pomocy dla represjonowanych (dostarczanie żywności i pieniędzy).

W 1989 uczestnik przygotowań KO przed wyborami 4 VI.

Odznaczony Medalem Honorowym „S” RI (2000).

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Oborniki Śląskie

Opcje strony

do góry