Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Konik Tadeusz

Konik Tadeusz, ur. 25 XI 1942 w Czułowie k. Krakowa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie (1969).

1956–1959 w ZHP, 1961–1966 w ZMS, 1962–1980 w PZPR.

1959–1999 ślusarz, nast. ślusarz brygadzista, nast. mistrz WSK PZL w Krakowie.

1976, w czasie trwania protestów w kraju, powołany na czterdziestodniowe przeszkolenie wojskowe w zaostrzonych warunkach do jednostki wojskowej w Orzyszu.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium KZ, od XI 1981 wiceprzew. ds. kontaktów z załogą.

XII 1981–1989 współorganizator wieców, oflagowania i akcji ulotkowych w WSK PZL przeciwko stanowi wojennemu, organizator (z ks. Stanisławem Małysiakiem) mszy za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie 13. dnia każdego miesiąca. XII 1981–1989 szef TKZ oraz gł. skarbnik w podziemnych strukturach zakładowej „S” (z Andrzejem Świerczyńskim, Jerzym Ciaćmą, Krzysztofem Adamskim, Stefanem Gołdą). 10 XI 1982 organizator strajku w WSK PZL (nast. pomocy dla zwolnionych) oraz przerw w pracy 13 XII w kolejnych latach, członek Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności Kraków, organizator zbierania składek na działalność związkową oraz pomoc represjonowanym przekazywanych do Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski w Krakowie przy klasztorze Dominikanów, nast. do Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym/Arcybiskupiego Komitetu Pomocy, organizator rozprowadzania darów. Współorganizator wydawania podziemnego pisma „Jesteśmy-Będziemy” oraz druków okolicznościowych (m.in. z Leszkiem Jaranowskim, A. Świerczyńskim, Janem Polewką, Tadeuszem Świdą), pomoc w transporcie materiałów do druku „Hutnika”; organizator kolportażu literatury i podziemnych pism, m.in. „Hutnik”, „Kronika Małopolska”, „Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Promieniści”, „Mała Polska”, „Paragraf”, paryska „Kultura” (reedycja), ulotek (zaopatrywał się m.in. u Władysława Tyrańskiego, Andrzeja Fusa, Doroty Stec-Fus, L. Jaranowskiego, Franciszka Święchowicza), organizator biblioteki wydawnictw podziemnych w WSK PZL, klubów dyskusyjnych i szkoleń, dot. m.in. samorządności i wyborów do rad pracowniczych. 1984–1992 organizator pielgrzymek na Jasną Górę. 1986 uczestnik szkolenia we Francji z zakresu prawa pracy zorganizowanego przez CFTC. 1982–1987 wielokrotnie przesłuchiwany, szykanowany (m.in. od 1983 brak możliwości zatrudnienia na stanowisku zgodnie z kwalifikacjami). 1987–1999 własna działalność gospodarcza. V 1988 organizator pomocy finansowej dla strajkujących w Hucie im. Lenina.

1989 uczestnik kampanii wyborczej Małopolskiego KO „S”, kolporter ulotek, plakatów. 1989–1992 wiceprzew., nast. przew. KZ, delegat na WZD; do 1999 członek KZ. 1990–1992 współorganizator PC w Krakowie. Od 1999 na emeryturze.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry