Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kopczyński Czesław

Czesław Kopczyński, ur. 20 VII 1939 w Moniatyczach k. Hrubieszowa. Ukończył SP.

1963-1996 zatrudniony w KWK Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie, od końca 1981 związany ze środowiskiem działaczy i Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju; współpracownik Jastrzębskiej Delegatury RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, dostarczał informacje redakcji podziemnego pisma „Ość”, kolporter; w 1986 współzałożyciel PTTK Pielgrzym przy kościele NMP MK, 1986-1988 skarbnik, następnie do 1991 prezes. Od V 1988 członek Miejskiego Komitetu „S” w Jastrzębiu-Zdroju; w VIII 1988 podczas strajku w Jastrzębiu doradca KS.

Od 1989 ponownie członek KZ „S” w Jastrzębiu; działacz jastrzębskiego KO, 1990-1991 przewodniczący. 1997-1999 w AWS. Od 1996 na emeryturze.

Od 30 V 1988 rozpracowywany przez RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach KE krypt. Pielgrzym.

Waldemar Kapłon

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry