Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kopczyński Zbigniew

Zbigniew Kopczyński, ur. 29 IV 1956 w Chorzowie, absolwent VIII LO im. W. Piecka w Katowicach (1975).

IX–X 1980 podczas studiów na Wydz. Automatyki i Informatyki jeden z organizatorów NZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach, XI 1980 inicjator i członek Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NZS Uczelni Górnego Śląska, 1981 współpracownik „Informacji NZS” PŚ, 1981 współorganizator wykładów Wszechnicy Górnośląskiej na Politechnice Śląskiej. III–XII 1981 prezes Zarządu Uczelnianego NZS PŚ, 27 III 1981 współorganizator strajku ostrzegawczego NZS na PŚ, 3–6 IV 1981 uczestnik I KZD NZS w Krakowie, IV–XII 1981 przedstawiciel NZS w Senacie PŚ, VII 1981 uczestnik kongresu American Students Association w Waszyngtonie, XI–XII 1981 przewodniczący Uczelnianego Komitetu Strajkowego NZS PŚ.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 31 VIII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 1 XII 1982 zwolniony.

1982–1988 współorganizator i uczestnik spotkań samokształceniowych studentów śląskich uczelni, w ich trakcie m.in. organizowano pomoc dla internowanych i represjonowanych, współredaktor ulotek, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Niepodległość”, „Bez Dekretu”, „13 Grudnia”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Arkana”, „KOS”).

IV–VIII 1983 pracownik Huty Kościuszko w Chorzowie, X 1983–VIII 1987 pracownik Przedsiębiorstwa Geologiczno-Fizjograf. Geoprojekt w Katowicach, od IV 1988 działalność gospodarcza w sektorze prywatnym (m.in. powiernicze prowadzenie inwestycji, pośrednictwo i brokerstwo ubezpieczeniowe, obsługa firm zagranicznych, ochrona zdrowia; m.in. od 2011 współwłaściciel i prezes (2011–2014) spółki medycznej Multimed System/ NT Medical Sp. z o.o. w Katowicach, prezes Akma Inwestycje Sp. z o.o. w Katowicach).

1989 członek KO „Solidarność” w Chorzowie, nast. założyciel i członek zarządu Chorzowskiego KO, 1990–1994 radny Rady Miasta Chorzowa, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek komisji ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych, 1992–1996 członek Rad Społecznych Szpitala Dziecięcego i Szpitala Chorób Zakaźnych w Chorzowie. Od 2006 członek Zarządu Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”, od 2005 założyciel i prezes Stowarzyszenia NZS 1980, od 2008 założyciel i członek Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło, 2006–2017 członek Zarządu w Społecznym Komitecie Budowy Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Przewlekle Chorych (obecnie: Stowarzyszenie na rzecz Chorych Przewlekle) w Katowicach, felietonista tygodnika „Chorzowianin”.

1990–1992 członek KLD, 1992–1994 członek-założyciel Partii Konserwatywnej, 1994–1999 członek-założyciel Koalicji Konserwatywnej (1994–1996 członek Zarządu Krajowego), 2013–2016 koordynator wojewódzki Prawicy Rzeczypospolitej, od 2016 członek PiS. Od 2011 inicjator i organizator Śląskich Spotkań Młodzieży Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2020), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

1980–1985 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SO krypt. Samodzielni, 1981–1989 przez p. V-1 KM MO/MUSW w Chorzowie, nast. p. V MUSW w Katowicach/Chorzowie w ramach KE krypt. Działacz.

Tomasz Kurpierz

Opcje strony

do góry