Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kopeczek Jerzy Kazimierz

Jerzy Kazimierz Kopeczek, ur. 25 XI 1950 w Bielsku-Białej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki (1976).

1962-1967 w ZHP, drużynowy. W 1968 relegowany z LO w Oleśnie za kolportaż ulotek popierających marcowy protest studentów. 1969-1973 w ZSP, 1973-1976 w SZSP, 1973-1975 przewodniczący Komisji Turystyki w Radzie Instytutu Technologii Elektronowej. 1969-1976, w czasie studiów, kilkakrotnie przesłuchiwany w KW MO we Wrocławiu, powtarzał II rok z powodu uniemożliwienia mu zdania egzaminu zaliczeniowego. 1976-1983 starszy referent, konstruktor, następnie samodzielny metalurg w Hucie Stalowa Wola.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej; we IX 1980 uczestnik rozmów branży hutniczej z komisją rządową w Nowej Hucie; członek Zespołu Doradczego „S” w negocjacjach płacowych z dyrekcją HSW oraz 3-osobowego sekretariatu prowadzącego rozmowy z wojewodą tarnobrzeskim nt. utworzenia MKZ w Stalowej Woli (podpisanie porozumienia, uzyskanie lokalu); autor w „Biuletynie Związkowym NSZZ «S»” HSW; od X 1981 uczestnik prac Regionalnej Komisji Wyborczej przygotowującej na 16 XII 1981 weryfikację wyborów w Regionie.

13-14 XII 1981 współorganizował opór na terenie HSW przeciw wprowadzeniu stanu wojennego; 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony30 IV 1982. Podejmował próby zorganizowania struktury podziemnej „S”. 5 XI 1982 – 3 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. Od 1983 redaktor i autor (ps. Tygrys, JK) prasy podziemnej: „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «S» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, pisma „Nie” (ukazał się 1 nr), „SMiS. Stalowowolskiego Miesięcznika «Solidarności» Gazeta Ruchu”. 1983-1986 instruktor poradnictwa rodzinnego w parafii MB Królowej Polski w Stalowej Woli. 1984-1987 organizator Katolickich Dni Rodziny, 1987-1991 instruktor resocjalizacji, kierownik punktu konsultacyjnego w Monarze w Stalowej Woli.

1989-1993 nauczyciel w Zespole Szkół tamże, od 1991 kolejno: nauczyciel, konsultant, kierownik pracowni, koordynator w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Tarnobrzegu. Od 1994 radny Miasta Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. z listy Forum Mieszkańców Stalowej Woli. 1994-1995 przewodniczący Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży; 1994-1998 delegat na Sejmik Wojewódzki w Tarnobrzegu. W 2000 współorganizator spotkania z okazji XX-lecia „S” w Stalowej Woli, w 2005 w grupie organizatorów KZ Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S” HSW SA XXV-lecia „S”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017); Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

XII 1980 – III 1982 rozpracowywany przez Wydz. III/IIIA/V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SO krypt. Związkowiec; 25 V 1982 – 16 III 1988 przez Wydz. IV KW MO w Tarnobrzegu/p. III RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Jurek.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry