Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kopówka Edward

Edward Kopówka, ur. 12 X 1963 w p. Gałki-Ignacpol k. Sokołowa Podlaskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej (obecnie Akademia Podlaska) w Siedlcach, kierunek historia (1989).

1980-1981 członek RMP i SKS, drukował we własnym mieszkaniu pisma „Młoda Myśl” i „ABC”.

1982-1989 w podziemnym NZS, uczestnik akcji ulotkowych i malowania napisów, kolporter podziemnej prasy, książek, ulotek, znaczków, kalendarzy itp. w środowiskach licealnych, studenckich, pracowników kultury. W 1983 młodszy archiwista w Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Państwowym w Siedlcach, w 1984 konserwator urządzeń wodno-melioracyjnych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Siedlcach. 1984-1989 udostępniał lokal i składał książki wydawnictwa Metrum. 1985-1988 założyciel, redaktor i szef produkcji Wydawnictwa im. Grzegorza Przemyka. 1987-1989 skarbnik w zarządzie legalnego Towarzystwa Miłośników Podlasia przejętego przez środowiska opozycyjne, czynny przy odbudowie kopca Józefa Piłsudskiego w Majówce k. Siedlec i organizacji niezależnej działalności kulturalnej (spotkania z artystami, prelekcje historyczne, pokazy filmowe). 1988-1989 młodszy asystent w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Siedlcach.

1989-1990 w siedleckim KO, organizator akcji ulotkowych i spotkań wyborczych, wiceprzewodniczący komisji wyborczej w wyborach 4 VI. 1989-1993 nauczyciel historii w szkołach podstawowych w Borkach-Kosach i Siedlcach (z przerwą na służbę wojskową), 1993-1996 urzędnik w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Siedlcach, od 1996 kustosz muzeum w Treblince.

Autor tomików wierszy ''Memento mori'' (1985) i ''Wędrówki neofity'' (1988 – oba w Wydawnictwie im. Grzegorz Przemyka) oraz publikacji historycznych ''Bojkownikom o niepodległość cześć! Miejsca pamięci związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., wojną polsko-bolszewicką w 1920 r. oraz marszałkiem J. Piłsudskim na terenie wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia'' (PTTK, 2001), ''Treblinka. Nigdy więcej'' (Muzeum Regionalne w Siedlcach, 2002), ''Żydzi siedleccy'' (wyd. własne, 2002), ''Stalag 366 Siedlce'' (Tu Teraz, 2004).

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry