Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kopówka Edward

Edward Kopówka, ur. 12 X 1963 w Ignacpolu (obecnie Gałki) k. Sokołowa Podlaskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, kierunek historia (1989), doktorat (2009).

1980–1981 w RMP i SKS w Siedlcach, 1981 drukował we włas­nym mieszkaniu niezależne pisma „Młoda Myśl” i „ABC”.

1982–1989 w podziemnym NZS, uczestnik akcji ulotkowych i malowania napisów na murach, kolporter podziemnych wydawnictw: prasy (m.in. „Metrum”, „Gazetka Ludowa”), książek, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy itp. w środowiskach licealnych, studenckich, pracowników kultury. 1983 mł. archiwista w Archiwum Państwowym w Siedlcach, 1984 konserwator urządzeń wodno-melioracyjnych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych tamże. 1984–1989 udostępniał lokal i składał książki podziemnego wydawnictwa Metrum. 1985–1988 założyciel, redaktor i szef produkcji podziemnego Wydawnictwa im. Grzegorza Przemyka. 1987–1989 skarbnik w zarządzie Towarzystwa Miłośników Podlasia, zaangażowany w odbudowę kopca Józefa Piłsudskiego w Majówce k. Siedlec i organizację niezależnej działalności kulturalnej (spotkania z artystami, prelekcje historyczne, pokazy filmowe). 1988–1989 mł. asystent w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Siedlcach.

1989–1990 w KO w Siedlcach, organizator akcji ulotkowych i spotkań wyborczych. 1989–1993 nauczyciel w SP w Borkach-Kosach i Siedlcach, 1993–1996 urzędnik w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Siedlcach, od 1996 kustosz-kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – Oddziału Muzeum Regionalnego tamże.

Autor tomików wierszy Memento mori (Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka, 1986) i Wędrówki neofity (Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka, 1988) oraz publikacji historycznych, m.in. Bojkownikom o niepodległość cześć! Miejsca pamięci związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., wojną polsko-bolszewicką w 1920 r. oraz marszałkiem J. Piłsudskim na terenie wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia (2001), Treblinka. Nigdy więcej (2002), Stalag 366 Siedlce (2004), Żydzi w Siedlcach (2009), Co wiemy o Treblince. Stan badań (2017) kurator wystaw historycznych i programów edukacyjnych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry