Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kopko Marian

Marian Kopko, ks., ur. 7 III 1951 w Nowej Rudzie.

1969-1971 zasadnicza służba wojskowa we Wrocławiu.

W 1981 święcenia kapłańskie, następnie wikariusz kościoła katedralnego Świętej Trójcy w Legnicy.

Po 13 XII 1981 współpracownik „S”: ukrywał działaczy „S” w swoim mieszkaniu, przechowywał i kolportował podziemną prasę i ulotki. Od 1985 wikariusz kościoła Wniebowzięcia NMP w Bielawie, organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę, wykładów, spotkań i wystaw o tematyce patriotycznej, inicjator wmurowania tablic pamiątkowych poświęconych: marsz. Józefowi Piłsudskiemu – w katedrze św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy, Konfederatom Barskim – w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Od 1985 prałat. W 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń za zorganizowanie mszy św. w Bielawie 1 V 1987.

W 1989 zaangażowany w działalność KO Ziemi Dzierżoniowskiej. Inicjator budowy kościołów parafialnych w Polkowicach, Guzicach i Moskorzynie. Od 1991 proboszcz parafii MB Królowej Polski w Polkowicach. Od 1992 kierownik Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z Diecezji Legnickiej. Od 1993 kanonik generalny Kapituły Legnickiej; od 23 VI 2008 proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie.

Do I 1989 rozpracowywany przez Ref. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOS.

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry