Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koralewski Jerzy

Jerzy Koralewski, ur. 16 XII 1939 w Ostrowie Wlkp. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Elektryczny (1966).

W 1960 technik w Telewizyjnym Ośrodku Nadawczym w Poznaniu, 1960-1961 zasadnicza służba wojskowa, w 1961 konstruktor w Zakładach Automatyki Przemysłowej (następnie Mera-ZAP) w Ostrowie Wlkp., 1961-1962 ponownie w TON, 1962-1963 kierownik w Zakładach Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Sulęcinie, 1963-1967 starszy konstruktor, następnie kierownik działu produkcyjnego w ZAP, 1967-1989 główny energetyk w Ostrowskich Zakładach Betoniarskich i Żelbetowych, 1966-2001 nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych przy Mera-ZAP, 1989-2001 zatrudniony w Mera-ZAP m.in. jako starszy projektant, kierownik pracowni, doradca Zarządu. Od 1964 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 1966-1981 w PZPR.

Od X 1980 w „S”; w 1981 członek Komisji Informacji „S” w Mera-ZAP, z Witoldem Sitarzem prowadził audycje „S” w radiowęźle zakładowym. VI-VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, członek Prezydium ZR Wielkopolska Płd., IX/X 1981 delegat na I KZD. Od XI 1981 wiceprzewodniczący Samorządu Pracowniczego w Mera-ZAP, od XII 1981 członek Federacji Wolnych Rad Pracowniczych.

Po 13 XII 1981 nadal działacz Rady Pracowniczej w Mera-ZAP (zdominowanej przez nielegalną „S”), 1983-1987 przewodniczący. W IV 1982 zatrzymany na 48 godz.; wielokrotne rewizje w mieszkaniu.

W 1989 współzałożyciel KO „S” w Ostrowie Wlkp. Od II 1989 członek Tymczasowej KZ „S” w Mera-ZAP i Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Ostrowie Wlkp., III 1989 – 1990 TZR Wielkopolska Płd.; w 1990 delegat na II WZD Regionu Wielkopolska Płd, członek ZR. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, m.in. wiceprzewodniczący Komisji Przekształceń Własnościowych. 1991-2005 w UD/UW; 1993-2001 poseł RP z listy UD, następnie UW, od 2005 w PD demokraci.pl, przewodniczący Rad Regionalnych tychże partii i członek Rad Krajowych. Od 1990 członek Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, od 2003 przewodniczący Zarządu Koła w Ostrowie Wlkp., od 2006 członek Zarządu Krajowego; od 2005 członek Klubu Seniorów Lotnictwa, od 2008 członek Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów Alma Mater Ostroviensis. Od 2001 na emeryturze.

Od 4 VIII 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Lewak.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry