Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koraszewski Tadeusz

Tadeusz Koraszewski, ur. 14 II 1956 w Poznaniu. Ukończył V LO dla Pracujących w Poznaniu (1976).

1973–1977 uczeń/optyk w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym Foto Optyka w Poznaniu, 1977 optyk w WPHW w Gdańsku, 1978 programista w WZT Telkom-Teletra w Poznaniu, 1979 sprzedawca w PP Dom Książki, 1979–1980 zaopatrzeniowiec w WSS Społem Poznań, 1980 magazynier w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Raczyńskich w Poznaniu.

Działacz opozycji demokratycznej, w kontakcie z bratem Andrzejem Koraszewskim (od 1970 na emigracji w Szwecji) kolporter wydawnictw emigracyjnych (m.in. „Kultury”, „Aneksu”) oraz niezależnych wydawanych w Polsce, od 1976 w kontakcie z działaczami KOR/KSS KOR i SKS (m.in. Stanisławem Barańczakiem i Włodzimierzem Filipkiem), uczestnik spotkań TKN. 2 III 1977 pozyskany przez SB do współpracy (zarejestrowany jako TW ps. Alek), IX 1977 okoliczności jej nawiązania ujawnił na łamach paryskiej „Kultury” podczas pobytu w Szwecji.

29–30 VIII 1980 wspomaganie (z Olgierdem Stankiewiczem) KS w WPK w Poznaniu (w zajezdni przy ul. Fortecznej), w uzgodnieniu z KS wyjazd do Gdańska, nawiązanie kontaktu z MKS, w porozumieniu z Henryką Krzywonos współorganizator struktur NSZZ/NSZZ „S” w Poznaniu. 4 IX 1980 zwolniony z pracy w bibliotece (nast. wynegocjowanie zwolnienia za porozumieniem stron). Od IX w „S”, 1980–1981 kier. Działu Interwencji/prac. Biura Prasowego MKZ, 1981 członek WKOzP.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 5 VII 1982 zwolniony. Od XII 1982 na emigracji w Szwecji, współpracownik Independent Polish Agency w Lund.

24 V 1976–2 III 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Mario, 27 X 1977–24 I 1983 w ramach SOR krypt. Kameleon.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry