Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Korczak Marian

Marian Korczak, ur. 25 III 1934 w Sadłowie Parcelach na Mazowszu, zm. 16 II 2008 w Szczecinie. Ukończył kursy przysposobienia zawodowego dla spawaczy (1956).

W 1947 uczestnik akcji ulotkowej ''Tak dla S. Mikołajczyka''. 1958-1963 spawacz w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, 1963-1965 w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa, 1965-1970 w Spółdzielni Pracy Budownictwa Przemysłowego, 1971-1976 w SP Budownictwa Ogólnego nr 3, 1977-1978 w prywatnym zakładzie blacharskim, 1978-1990 w Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych. W 1976 uczestnik protestu robotniczego w SPBO nr 3, 1 VII 1976 zwolniony dyscyplinarnie z pracy za propagowanie pomysłu organizowania wolnych związków zawodowych.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w SUM, następnie przewodniczący KZ; w 1981 pośrednik w systemie kolportażowo-informacyjnym ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. ZR Pomorze Zachodnie.

Po 13 XII 1981 w Komitecie Pomocy Internowanym, uczestnik akcji pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom, m.in. zbierał informacje o Ośr. Odosobnienia (Wierzchowo, Gołdap); do 1986 drukarz, współwydawca, organizator środków finansowych i kolportażu podziemnego tygodnika „Jedność”. 11 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, w VII 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia. Od 1985 współorganizator wydawania podziemnego pisma „Gryf”, uczestnik akcji Solidarności Walczącej w Szczecinie; do 1989 aktywny uczestnik manifestacji, licznych akcji ulotkowych (m.in. w 1985 w związku z bojkotem wyborów), w V i VIII 1988 zbierał informacje z zakładów pracy w związku ze strajkami, organizator kolportażu. Kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom (28 IV 1986 rewizja w mieszkaniu ze zrywaniem podłóg i kuciem ścian), zastraszany, nakłaniany do emigracji.

W 1990 członek Forum Demokratycznego. 1990-1999 właściciel Zakładu Napraw Chłodnic Samochodowych, od 1999 na emeryturze.

W 1976 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Betoniarz; 1984-1985 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Widok; 1985-1986 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Kosa; 1988-1990 przez Wydz. III/WSiA WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR krypt. Hindus.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry