Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kordelas Stanisław

Stanisław Kordelas, ur. 21 XI 1943 w Kaliszu. Ukończył SP nr 1 w Kaliszu (1958).

1960-1998 zatrudniony w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu jako tkacz, w 1961 ukończył półroczny kurs na Runoteksie zakończony egzaminem, od 1996 nastawiacz maszyn.

9-15 IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Runoteksie (odpowiedzialny za ochronę i bezpieczeństwo w tkalni przy ul. Długosza). Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej Tkalni, od 1981 członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej.

Po 13 XII 1981 w podziemnej KZ. I-III 1982 współorganizator (z m.in. Bronisławem Nogajem, Janem Sobocińskim) zbiórki pieniędzy dla internowanych (przekazano rodzinom Jana Marciniaka, Zdzisława Małeckiego, Andrzeja Orczykowskiego, Lucynie Cieślak, b. skarbniczce KZ). Od 1982 kolporter wydawnictw niezależnych na terenie zakładu (m.in. z: Janem Marciniakiem, Zdzisławem Małeckim, Stanisławem Kucharskim); w 1982 współorganizator z J. Marciniakiem i Markiem Aleksandrzakiem akcji ulotowo-plakatowej na cmentarzu miejskim w Kaliszu; w 1984 organizator akcji ulotkowej po uprowadzeniu ks. Jerzego Popiełuszki. Od poł. 1988 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy w klasztorze oo. jezuitów, spotkań odtwarzającej się kaliskiej „S” w mieszkaniu Anny Binder (Kalisz, ul. Górnośląska 14).

W 1989 przewodniczácy Tymczasowej Komisji Wydziałowej Tkalni, od 14 I 1989 członek założyciel Komitetu Organizacyjnego Tymczasowego Zarządu Regionu, 13 III – VII 1989 wiceprzewodniczący, 1990-1995 przewodniczący Komisji Wydziałowej Tkalni, 1990-2001 członek KZ, 1990-1995 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Południowa, delegat na WZD, 1990-1992 członek ZR; od 1998 na świadczeniach przedemerytalnych, od 2003 na emeryturze.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry