Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Korecki Bogusław

Bogusław Korecki, ur. 5 IV 1953 w Białymstoku. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku (1977).

1971-1972 elektryk w Spółdzielni Transportu Wiejskiego, 1972-1980 elektryk, brygadzista w Fabryce Przyrządów i Uchwytów Ponar-Bial. 1975-1981 w PZPR.

28-30 VIII 1980 uczestnik strajku w FPiU, od IX 1980 w Sekcji Interwencji MKZ „S” w Białymstoku, od I 1981 drukarz MKZ. Twórca poligrafii w ZR „S” w Białymstoku, wykonywał, rozprowadzał ulotki wśród związkowców na terenie regionu. 21 IV – 13 XII 1981 pracownik poligrafii w ZR „S” w Białymstoku.

13 XII 1981 – 9 I 1982 internowany, zwolniony z przyczyn zdrowotnych; w 1982 z powodów rodzinnych zaprzestał działalności związkowej. II 1983 – 1990 kierownik obiektów sportowych w Klubie Sportowym Jagiellonia

1990-2006 własna działalność gospodarcza, od 2006 bezrobotny.

Do 24 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Białymstoku w ramach SOS Produkcja; do 15 I 1982 w ramach SOS krypt. Godło; Do 8 XI 1983 przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Drukarz; do 21 VIII 1985 przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Powrót.

Jerzy Autuchiewicz

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry