Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosiak Lech

Lech Kosiak, ur. 18 IV 1947 w Ayrshire (Szkocja). Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Toruniu (1967).

1967–1981 st. inspektor w Zespole Zakładu Przemysłu Drzewnego w Gdańsku, st. inspektor ds. inwestycji w Gdańskich Zakładach Ceramiki Budowlanej, technik budowy w Mostostalu Gdańsk, majster budowy w Bełchatowsko-Pomorskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu, monter konstrukcji stalowych w Energomontażu Północ – Budowa EC Bełchatów, nast. EC Kawęczyn.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Energomontażu Północ – EC Bełchatów. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ Energomontaż Północ w EC Kawęczyn. 25 XI 1980 – 2 XII 1981 w imieniu KZ wspierał strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, m.in. organizując i dostarczając żywność strajkującym.

14–16 XII 1981 nieformalny przywódca strajku w zakładzie, po jego zakończeniu w ukryciu. W XII 1981 zwolniony z pracy. W 1982 działacz Komitetu Oporu Praga Północ, kolporter ulotek, uczestnik akcji malowania haseł na murach. 21 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie. 21 V 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, 22 V 1982 zwolniony. 8 VII 1982 SN uchylił orzeczenie w zakresie warunkowego zawieszenia kary, od tego czasu ukrywał się ścigany listem gończym. 28 III 1983 aresztowany, osadzony w ZK w Potulicach, 4 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1988 kolporter gdańskich podziemnych pism, m.in. „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”. 1984–1992 kierownik robót w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Świetlik/SPUW Gdańsk. 3 X 1985 ponownie zatrzymany, 5 X aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 10 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. W V 1988 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, organizator i kierownik Biura Informacyjnego strajku. W VIII 1988 doradca, współorganizator strajku w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

1992–2005 zatrudniony w kilku przedsiębiorstwach budowlanych: kierownik robót w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Lokata w Gdańsku, na budowie Prominwestbank w Odessie, nast. majster budowy w Firmie Budowlanej Sewaco w Gdyni, nast. z-ca kierownika budowy hotelu Haffner w Sopocie w Korporacji Budowlanej Doraco w Gdańsku. 20052016 inspektor nadzoru w Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Od 2010 wolontariusz w Gdańskiej Fundacji Dobroczynności i Stowarzyszeniu Osób z Autyzmem. Od 2015 działacz Komitetu Obrony Demokracji. Od 2016 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

7 III 1984 – 21 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. IV/Wydz. V WUSW w Gdańsku w ramach KE/SOR krypt. Drukarz.

Arkadiusz Kazański

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry