Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosek Stanisław

Stanisław Kosek, ur. 26 IV 1951 w Bieńkówce k. Suchej Beskidzkiej. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Jaworznie (1968).

1968-1973 pracownik KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach; 1973-2001 KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju (od 1989 KWK Zofiówka).

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku. Od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku. następnie do 1984 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. Kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Ość”, „RIS”). 1986-1989 pomysłodawca wznowienia i redaktor naczelny podziemnego pisma „Manifeściak”. III 1987 współzałożyciel TKZ w KWK Manifest Lipcowy (członek 3-osobowego kierownictwa o wspólnym ps. Sokół). W V 1988 po nieudanej próbie strajku przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. 1988-1989 wielokrotnie wzywany do RUSW w Jastrzębiu-Zdroju. 15 VIII – 3 IX 1988 współorganizator strajku, i członek KS. 28 VIII 1988 – 7 X 1989 sekretarz Tymczasowej KZ.

1989-1992 wiceprzewodniczący KZ; 1989-1990 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach Poległych 16 XII 1981; 1992-1995 członek Komisji Rewizyjnej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa, delegat na WZD KKG. Od 2001 na emeryturze. 2002-2006 wiceprzewodniczący Koła Emerytów i Rencistów „S” w KWK Zofiówka, członek MKK EiR przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej i przewodniczący Komisji Rewizyjnej tamże, członek Rady Sekretariatu EiR przy Zarządzie Regionu oraz delegat na Krajowy Kongres Sekretariatu „S” Emerytów i Rencistów.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009).

W 1989 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOR krypt. Komisja.

Waldemar Kapłon

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry