Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosch Stanisław Kamil

Stanisław Kamil Kosch, ur. 21 I 1954 w Krakowie. Ukończył II LO dla Pracujących tamże (1975).

1978–1980 radny GRN w Świątnikach Górnych, w końcu l. 70. przew. Gminnej Spółki Wodnej w Świątnikach i prezes Kółka Rolniczego we Wrząsowicach; 1980–1982 członek Rady Nadzorczej GS w Mogilanach.

Od 1975 właściciel gospodarstwa rolnego we Wrząsowicach. W 1977 studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek ogrodnictwo.

Od 1978 w kontakcie z SKS w Krakowie oraz Marzeną i Wiesławem Kęcikami; 1978–1979 w jego domu odbywały się spotkania grup SKS i KSS KOR. Na pocz. IX 1980 w Dziekanowicach k. Krakowa zorganizował spotkanie rolników z okolicznych miejscowości, na którym rozważano możliwość wsparcia strajkujących.

Od IX 1980 (z Jerzym Leszkiem Batką, Katarzyną Bielańską, Juliuszem Osuchowskim) zakładał koła NSZZ Rolników/Solidarności Wiejskiej w okolicy Świątnik. Inicjator utworzenia w Świątnikach punktu konsultacyjnego dla rolników ws. prawnych. 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Rzeszowie. Od 7 XII 1980 członek Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej Polski Południowej i Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Krakowie.

XII 1982 – IV 1986 działacz OKOR, uczestnik podziemnych spotkań 8–12 XII 1982 w parafii św. Marcina w Krasiczynie, 18 XII 1982 w parafii św. Józefa w Krakowie. 11–12 XII 1983 zatrzymany i przesłuchiwany w zw. z działalnością w OKOR. W wyniku rozsiewanych plotek o współpracy z SB od I 1984 częściowo odsunięty od działalności opozycyjnej. Kolportował podziemne wydawnictwa, 1985–1989 współzałożyciel i działacz Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. 1989–1990 członek prezydium Tymczasowej Wojewódzkiej Rady „S” RI w Krakowie, 18–19 III 1989 delegat na Krajowy Zjazd „S” RI.

1989–1999 właściciel firm handlowych produktami rolnymi. 1991–1996 w PChD, 1997–2001 SKL, we władzach regionalnych i krajowych. 2004 wspierał „pomarańczową rewolucję” na Ukrainie. Zajmuje się propagowaniem energii odnawialnej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

16 VIII 1978 – 16 XI 1979 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Tarpan; 30 XII 1981 – 15 X 1988 przez Wydz. IV KW MO/WUSW, nast. p. IV/VI RUSW w Skawinie w ramach KE.

Mateusz Szpytma

Region Małopolska, Wrząsowice

Opcje strony

do góry