Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16846,Kosiarski-Stanislaw.html
23.02.2024, 21:48

Kosiarski Stanisław Mieczysław

Kosiarski Stanisław Mieczysław, ur. 8 V 1951 w Krotoszynie. Ukończył LO im. H. Kołłątaja tamże (1969). Absolwent Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu, Wydz. Higieny (1973). Absolwent Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego im. kard. Augusta Hlonda w Poznaniu (1987); Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, na kierunku promocja zdrowia (2007). 2008 podjął studia podyplomowe w zakresie higieny środowiska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

1973–1980 członek Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

1973–2017 instruktor higieny, później mł. asystent w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie. Od X 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, a nast. KZ w PSSE, członek Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej Pracowników Służby Zdrowia w Poznaniu. 30 VI 1981 delegat na I WZD „S” Województwa Kaliskiego.

Od 1982 kolporter ulotek i wydawnictw niezależnych, które przywoził gł. z Poznania, Milicza i Legnicy: „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Dnia”, „Obecność”, „Biuletyn Dolnośląski”, przedruki „Kultury” i „Zeszytów Literackich” oraz książki (wydawnictwa Pokolenie, Libella, Biblioteka Literacka, Konspira Kos, Krąg), prasę podziemną w Krotoszynie otrzymywał w dużych ilościach od Sławomira Wierdaka. Współuczestnik podziemnej konspiracyjnej grupy, która poza kolportażem zbierała fundusze na opłacanie grzywien nakładanych na działaczy opozycji z Poznania i Wrocławia. 1982–1986 członek Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” w Krotoszynie; współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 1987–1989 organizator mszy za Ojczyznę organizowanych w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie oraz niezależnych wykładów, na których swoje prelekcje wygłosili m.in. filozof prof. Andrzej Siemianowski, zw. z miesięcznikiem „Więź”, i historyk prof. Mieczysław Pater.

1989–1991 przew. koła „S” w PSSE (KZ przy ZOZ), od 1991 przew. Komisji Rewizyjnej w PSSE. 1989–2012 członek KIK w Krotoszynie, 1991–2012 prezes KIK.

1989 współorganizator Komitetu Obywatelskiego „S” w Krotoszynie, nast. do 1991 wiceprzew. 1990–1994 radny miasta i gminy Krotoszyn I kadencji z listy KO „S”, wiceprzew. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krotoszynie.

Publikował w tygodniku „Rzecz Krotoszyńska” i biuletynie Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej „Krotoszyn i Okolice”.

Otrzymał odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” (2018).

28 III 1988 – 25 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach SOS krypt. Kanał.

 

Grażyna Schlender

Krotoszyn, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony