Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosiba Jan

Jan Kosiba, ur. 16 VI 1952 w Bieczu k. Jasła. Ukończył LO dla Pracujących w Gliwicach (1979).

1972-1974 automatyk w Rafinerii Jasło, 1975-1976 w KWK Staszic w Katowicach, 1976-1985 w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach.

29-30 VIII 1980 uczestnik strajku w FSM, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w FSM, następnie KZ, przewodniczący Komisji Wydziałowej. W 1981 współzałożyciel pisma MKZ Tychy „Ciernie”. W VII i XII delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR.

14 XII 1981 uczestnik strajku w FSM. 1982-1985 współorganizator grupy podziemnej w Tychach, od III 1982 pn. MKK Tychy; 1982-1985 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „RIS-a”, druków okolicznościowych, książek NOWej) w tyskich zakładach pracy (we współpracy z Andrzejem Czechem); współorganizator zbierania składek związkowych. 1983-1985 kilkukrotnie zatrzymywany na 48 godz. w RUSW w Tychach i WUSW w Katowicach. W 1986 zmuszony do odejścia z pracy, przeprowadził się do Biecza, gdzie prowadził prywatną odlewnię materiałów kolorowych. 1986-1989 pracownik Techmatrans Radom.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, współorganizator na terenie Tych. Od 1989 własna działalność gospodarcza w branży usługowej, obecnie Zakład Usług Technicznych.

Do 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Jaśle w ramach KE krypt. Cichy.

Katarzyna Drogoń-Lepich

Region Śląsko-Dąbrowski, Tychy

Opcje strony

do góry