Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosiba Roman

Kosiba Roman, ur. 22 III 1953 w Gorlicach. Ukończył ZSZ tamże (1970).

Od 1967 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Libuszy, od 2004 prezes.

1971–1984 tokarz na Wydz. Narzędzi Rotacyjnych w Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik/Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik w Gorlicach.

VII 1980 współorganizator godzinnego strajku w Gliniku (z poparciem dla strajkujących w Świdniku i Lublinie). VIII 1980 współorganizator jednodniowego strajku tamże, członek KS na Wydz. Od IX 1980 w „S”, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od II 1981 wiceprzew. Komisji Wydz., członek KZ. 1980–1981 organizator Kół NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, nast. Kół „S” RI w gm. Gorlice, członek Zarządu Gminnego w Gorlicach. Kolporter niezależnych pism, m.in. „Gońca Małopolskiego”, organizator biblioteki wydawnictw niezależnych, nast. podziemnych w Libuszy. II 1981 współorganizator wiecu ws. odwołania dyrektora zakładu za nadużycia i niekompetencję.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku w Gliniku. 1982–1984 w podziemnych strukturach „S” (z Romanem Stawiarskim, Markiem Bugno, Józefem Sandeckim, Wojciechem Klesykiem, Jakubem Dylągiem, Janem Muchą), organizator zbiórki składek na Fundusz Pomocy Pracowniczej, uczestnik akcji ulotkowych, plakatowania, malowania haseł na murach; działalność samokształceniowa dla członków OSP w Libuszy, wspomaganie druku i kolportażu „Wolnego Górnika” (ze Stanisławem Dudkiem, R. Stawiarskim, M. Bugno, J. Muchą), kolporter podziemnych pism, m.in.: „Solidarność Glinika”, „Wolny Górnik”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze” (zaopatrywał się m.in. u Tadeusza Kroka i ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie-Mistrzejowicach). 1984–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach. 6 III 1984 zatrzymany, 8 III 1984 aresztowany, osadzony w areszcie RUSW w Gorlicach, nast. w AŚ w Nowym Sączu, Krośnie i ponownie w Nowym Sączu, rewizja w domu (II 1984 przeszukano miejsce pracy), 20 VII 1984 zwolniony, 10 IX 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. VI 1984 zwolniony z pracy, 1984–1985 bez zatrudnienia. 1984–1989 wielokrotnie przesłuchiwany. Od 1985 magazynier w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle/Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. Od 1998 przew. Komisji Oddziałowej „S” w Magazynie Głównym w Libuszy, od 2006 członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej. 1989–1991 w KO „S” w Bieczu, od 1990 przew., 1989 organizator akcji ulotkowych i plakatowania. 1990–1994 radny Miasta i Gminy Biecz z listy KO „S”.

14 IV 1984–8 III 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gorlicach w ramach SOR krypt. Aktyw.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Gorlice

Opcje strony

do góry