Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosmalska Barbara

Barbara Kosmalska, ur. 9 IX 1947 we Wrocławiu, zm. 21 IV 2012 w Głogowie. Ukończyła Liceum Medyczne w Strzelinie (1967).

1967-1970 pielęgniarka w Szpitalu Miejskim w Kłodzku, po jego likwidacji – w Szpitalu Powiatowym tamże, 1970-1972 w Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Szczawno-Zdrój w Szczawnie-Zdroju k. Wałbrzycha, w 1972 pielęgniarka w Powiatowej Przychodni Zdrowia w Głogowie, 1972-1997 laborantka w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”, członek Zarządu Komitetu Założycielskiego w HM Głogów, następnie KZ tamże; we IX 1980 członek Tymczasowego Zespołu Roboczego MKZ w Głogowie. W VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego; kolporterka wydawnictw niezależnych (m.in. „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Solidarność Środkowego Nadodrza”, „Solidarność Dolnośląska”).

13 XII 1981 współorganizatorka strajku w HM Głogów, 14-18 XII członek Zakładowego KS (z przewodniczącym Jerzym Lewickim, Włodzimierzem Markiem Burdajewiczem, Mieczysławem Gajewskim, Jerzym Jurkiewiczem, Januszem Paszkiewiczem, Bogdanem Kazimierzem Przybylskim, Jerzym Skibińskim, Józefem Sławińskim), 19 XII 1981 zatrzymana na 48 godz., 7 IV 1982 wyrokiem Sądu Rejonowego w Głogowie postępowanie umorzono na 1 rok próby; wyrok zaskarżony przez prokuratora rejonowego w Głogowie, 30 VI 1982 Sąd Wojewódzki w Legnicy wyrok utrzymał w mocy. 13 III 1982 zwolniona z pracy, następnie zatrudniona ponownie na gorszych warunkach. 1982-1983 kolporterka prasy podziemnej (m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”); zaangażowana w pomoc internowanym w Ośr. Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie; pośredniczka między osadzonymi działaczami i ich rodzinami, pozyskiwała adwokatów, pieniądze na opłacenie kosztów procesów, grzywien, zbierała składki na pomoc represjonowanym i ich rodzinom.

Od 1997 laborantka w Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. w Lubinie, od 2003 na emeryturze.

W 1980 rozpracowywana przez Wydz. IIIA KW MO w Legnicy w ramach SOS krypt. Odwrót; 1980-1981 w ramach SOS krypt. Samozwańcy; do 14 VIII 1985 przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SO krypt. Kolumna-G.

Łukasz Sołtysik

Lubin, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry