Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosmalski Andrzej

Andrzej Kosmalski, ur. 22 II 1950 w Krotoszynie, zm. 10 XII 2007 w Warszawie. Ukończył Przyzakładową Szkołę Zawodową w Nowej Rudzie (1967).

1967-1971 pracownik Kłodzkich Zakładów Drzewnych, 1972-1991 automatyk-elektronik w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie.

29-31 VIII 1980 członek Międzywydziałowego KS w HM Głogów. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w HM Głogów; od IX 1980 w MKZ w Głogowie, od 17 XII 1980 wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „S” tamże. Od 16 VI 1981 wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w KW MO w Legnicy, następnie w Ośr. Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie (wydawca więziennych wydawnictw okolicznościowych), 16 XI 1982 zwolniony. IX 1983 – 1987 współzałożyciel (z Jerzym Jurkiewiczem, i Stanisławem Orzechem) i przewodniczący podziemnej MKK „S” w Głogowie; autor i redaktor „Solidarności Głogowskiej”; 1983-1989 współpracownik, autor podziemnego pisma „Zagłębie Miedziowe”. 3 XII 1987 – 1989 członek powołanej przez Władysława Frasyniuka RKW „S” Dolny Śląsk, przedstawiciel na woj. legnickie. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń w Głogowie i Lubinie. Od X 1988 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” w HM Głogów, 28 X 1988 współorganizator strajku tamże ws. podwyżek płac. 25 I 1989 współzałożyciel, następnie przewodniczący MKO „S” Zagłębia Miedziowego w Legnicy (pod zwierzchnictwem RKW „S” Dolny Śląsk).

1989-1991 członek Prezydium KZ w HM Głogów, w III 1990 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk, we IX 1990 delegat na IV WZD Województwa Legnickiego. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. VII 1990 – 2001 w ROAD/UD/UW. Od 1991 na rencie, od 2005 pracownik w HM Głogów. Inicjator umieszczenia w 2007 na murze ZK w Głogowie tablicy pamiątkowej poświęconej działaczom „S” internowanym w okresie stanu wojennego (XII 1981 – VIII 1982).

W plebiscycie „Gazety Lubuskiej” wybrany na Hutnika Roku (2007); odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Do 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Andrzej.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry