Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosmalski Rafał

Rafał Kosmalski, ur. 24 VI 1968 w Strzelinie, zm. 14 XII 2009 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1993).

W I 1985 współzałożyciel Międzyszkolnego Komitetu Oporu, 1985-1986 współzałożyciel, redaktor naczelny, autor, drukarz podziemnego pisma MKO „Szkoła Podziemna”, organizator punktu kolportażu; 1986-1987 członek redakcji, następnie współpracownik podziemnego pisma „Szkoła”. 1985-1988 uczestnik wielu akcji ulotkowych, plakatowych, manifestacji MKO we Wrocławiu, happeningów Pomarańczowej Alternatywy, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu; 1986-1987 w związku z działalnością w MKO kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1986-1987 działacz ogólnopolskiej Federacji Młodzieży Walczącej, uczestnik kilku spotkań FMW w Warszawie i Gdańsku. Kolporter wydawnictw podziemnych; w kontakcie z RKS i Solidarnością Walczącą; współautor audycji MKO wyemitowanej przez Radio SW. W 1988 współzałożyciel stowarzyszenia studentów UWr Bratniak; redaktor naczelny, autor w podziemnym miesięczniku „Wrocławski Student”. W V 1988 uczestnik strajku NZS na Wydz. Filologii Polskiej UWr. 1988-1989 dziennikarz tygodnika ZR Dolny Śląsk „Region”.

1989-1990 przewodniczący Samorządu Studenckiego na UWr. W 1989 członek KO we Wrocławiu; asystent prasowy Karola Modzelewskiego. W 1990 współzałożyciel ROAD we Wrocławiu, następnie UD. 1990-1991 dziennikarz „Dziennika Dolnośląskiego”, 1994-2003 asystent na Wydz. Prawa UWr, 1994-1997 referent prawny Zakładu Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu, 1997-2000 doradca prawny Zarządu Banku Zachodniego we Wrocławiu, 2001-2006 radca prawny (wspólnik sc. Bieć, Morawski, Kosmalski), od 2006 adwokat w prywatnej kancelarii.

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry