Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kossakowska Daniela

Daniela Kossakowska, ur. 30 IX 1937 w Wasylówce k. Łucka (obecnie Ukraina). Ukończyła Technikum Mechaniczne we Wrocławiu (1955).

1955-1991 zatrudniona w WSK we Wrocławiu (później PZL Hydral). Od 1979 kolporterka wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 łączniczka między TKZ w PZL Hydral a RKS Dolny Śląsk. Od I 1982 organizatorka we własnym mieszkaniu skrzynki kontaktowej (m.in. pomoc w kolportażu czasopism RKS); od VII 1982 kolporterka prasy Solidarności Walczącej. Od 1982 współwydawca czasopisma TKZ „Hydralek. Nasze słowo”. W V 1982 uczestniczka strajku w PZL Hydral, wraz z całą załogą zwolniona z pracy, przywrócona w drodze ponownego naboru. 1983-1989 hurtowa (ponad 300 tytułów) kolporterka książek niezależnych.

W 1989 wspierała kampanię wyborczą kandydatów KO przed wyborami 4 VI, mąż zaufania podczas wyborów. Od 1991 na emeryturze. W l. 90. uczestniczka lokalnych inicjatyw ZChN.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry