Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kossakowski Marek Stanisław

Marek Stanisław Kossakowski, ur. 18 III 1952 w Warszawie. W 1976 absolutorium na Wydziale Polonistyki UW, 1976-1977 student Wydziału Reżyserii PWST w Warszawie.

1980-1981 zatrudniony w poradni językowej Polskiego Radia, 1983-1989 asystent reżysera w Teatrze Wielkim w Warszawie. W 1980 współpracownik KSS KOR.

1980-1981 drukarz i introligator w wydawnictwie NOWa. W 1981 redaktor biuletynu Regionu Mazowsze „Niezależność”. W XII 1981 członek Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność Sprawiedliwość Niepodległość.

17 XII 1981 – 20 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1980-1981 i 1983-1989 kolporter wydawnictw niezależnych. Udostępniał własne mieszkanie na potrzeby wydawnictwa. 1982-1989 organizator działalności wydawniczej, pracy zespołu redakcyjnego i przygotowalni oraz autor w piśmie „Vacat”, którego był współzałożycielem w XII 1982. 1986-1988 autor, redaktor, redaktor techniczny, zajmował się przygotowalnią, organizował działalność wydawniczą i pracę zespołu redakcyjnego wydawnictw ruchu Wolność i Pokój. Współorganizator międzynarodowego seminarium „Pokój międzynarodowy i porozumienia helsińskie” (7-9 V 1987, Warszawa). W 1987 uczestnik głodówki WiP we Wrocławiu przez.

W 1989 przedstawiciel „S” w woj. koszalińskim ds. organizacji wyborów czerwcowych. 1989 Założyciel Komitetu Zakładowego „S” Pracowników Teatru Wielkiego w Warszawie. 1989-2004 dziennikarz i redaktor „Gazety Wyborczej”. 2004-2005 współredaktor ''Encyklopedii „Gazety Wyborczej”''. 2005-2006 redaktor „Rzeczpospolitej”. 2006-2007 redaktor „Dziennika. Polska Europa Świat”. Od 2007 prace dorywcze. Od 1989 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Zasłużony Działacz Kultury.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry