Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kostecki Mikołaj

Mikołaj Kostecki, ur. 19 XII 1924 w Drui k. Brasławia (obecnie Litwa), zm. 3 XI 2009 w Sopocie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektryczny (1952); w 1971 doktorat na Wydziale Elektroniki PG.

1942-1945 członek Szarych Szeregów w Białymstoku, uczestnik tajnego nauczania i akcji wywiadowczo-dywersyjnych; w VIII 1944 ranny podczas nalotu niemieckiego, do III 1945 w szpitalu PCK w Białymstoku. 1945-1951 pracownik Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Północ w Gdańsku, 1951-1965 Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych nr 1 tamże, 1965-1966 Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych, 1966-1968 Działu Studiów w PKA Meramont Odział Gdańsk (w 1968 nie przyjął propozycji objęcia stanowiska dyr. pod warunkiem wstąpienia do PZPR), 1969-1979 ponownie CBKO; 1961-1971 dodatkowo pracownik dydaktyczny na Wydziale Elektroniki PG, 1975-1982 docent kontraktowy w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W l. 60. i 70. działacz NOT w Gdańsku; w 1980 współzałożyciel KIK tamże, 1980-1981 wiceprezes, 1989-1990 prezes.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” przy Wyższej Szkole Morskiej (do XI 1981); w V 1981 wybrany na rektora WSM.

15 XII 1981 usunięty ze stanowiska rektora, w VI 1982 zwolniony z pracy w WSM; od 1983 na wcześniejszej emeryturze. 1983-1988 redaktor podziemnego pisma uczelni Wybrzeża „Wolna Myśl”, autor testów w prasie podziemnej, emigracyjnej, m.in. w „Dzienniku Polskim” i „Dzienniku Żołnierza” oraz w RWE (ps. Piotr Ponard); w VIII 1988 wykłady nt. zbrodni katyńskiej podczas strajków w gdańskich stoczniach i porcie.

W 1989 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. 1990-1991 przywrócony do pracy w WSM (w niepełnym wymiarze godzin); członek KZ „S” WSM, w 1991 ZR. W 1992 doradca rządu premiera Jana Olszewskiego; 1991–1994 pracownik Urzędu Morskiego w Gdyni, 1993-1994 Polsko-Koreańskiego Towarzystwa Okrętowego; od 1994 na rencie. Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.

Autor publikacji naukowych, kilku patentów, podręczników akademickich i artykułów w prasie lokalnej.

Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego i Złotym Krzyżem Zasługi (1993).

17 VIII 1976 – 26 XI 1977 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Docent, nr rejestracyjny 21514.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry