Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kostecki Tadeusz

Tadeusz Kostecki, ur. 10 XI 1919 w Luszowicach k. Dąbrowy Tarnowskiej, zm. 15 XII 1981 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa (1951), inż. budownictwa wodnego.

W czasie II wojny światowej żołnierz AK, pracował przy budowie tamy na Dunajcu w Rożnowie. 1945-1981 m.in. dyr. Zarządu Inwestycji Zabudowy Górnej Odry, główny specjalista ds. koordynacji i planowania inwestycji Okręgowej Dyrekcji Dróg Wodnych (później Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej) we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”.

Od 13 XII 1981 uczestnik strajku na PWr jako delegat ODGW, 15 XII 1981 podczas pacyfikacji strajku zmarł na zawał serca, jego pogrzeb 18 XII 1981 przerodził się w wielotysięczną manifestację. Członek Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Naczelnej Organizacji Technicznej i Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964). 13 XII 2002 na gmachu PWr odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą jego pamięci.  

Łukasz Kamiński

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry