Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kostka Stanisław

Stanisław Kostka, ur. 22 III 1927 w Stęgoszy k. Jarocina, zm. 16 X 2006 w Lubaniu. Ukończył SP w Olszynie k. Lubania (1960), mistrz-ślusarz narzędziowy (1963).

30 IV 1941 – 1 VI 1943 robotnik leśny w Nadleśnictwie Cielcza; 2 VI 1943 – 9 V 1945 przymusowy robotnik rolny w gospodarstwie Johana Schimutzera w Mussen, Kreis Münchberg w Niemczech; 1945-1947 górnik w KWK Kleofas w Katowicach; 1947-1948 dróżnik Kolejowego Odcinka Drogowego Lubań; 1948-1949 strażnik Centrali Tekstylnej w Lubaniu; 1949-1950 górnik w KWK Gliwice w Gliwicach; 1951-1954 stolarz w Olszyńskiej Fabryce Mebli w Olszynie Lubańskiej; 1954-1987 ślusarz narzędziowy w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Lubaniu.

26-31 VIII 1980 założyciel i członek KS w ZNTK; od IX 1980 w „S”, od 3 IX 1980 współorganizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ; od 11 IX 1980 przewodniczący MKZ/Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Lubaniu; 17 IX 1980 współzałożyciel, następnie członek MKZ „S” Województwa Jeleniogórskiego. W X 1980 uczestnik strajku pracowników zaplecza kolejowego (m.in. ZNTK) na Dworcu Nadodrze we Wrocławiu, wspierającego głodówkę kolejarzy (z tzw. ruchu) w Lokomotywowni PKP Wrocław; jesień 1980 − 1981 członek Prezydium Komisji Porozumiewawczej „S” Zakładów Zaplecza Technicznego Kolei z siedzibą w Gdańsku. I-II 1981 współorganizator, uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana; II-V 1981 współorganizator i szef Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego MKZ Województwa Jeleniogórskiego dla Podregionu Lubańskiego. V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, członek Prezydium ZR, VI-XII 1981 szef Delegatury ZR dla Podregionu Lubańskiego, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13-25 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze; 8 V – 24 VII 1982 w Głogowie. 13 IX 1982 zatrzymany i przetrzymywany w areszcie KM MO w Lubaniu, 20 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 8 XII 1982. Od początku 1982 przewodniczący TKZ „S” w ZNTK; na początku V 1982 współzałożyciel, następnie przewodniczący Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Lubaniu (we współpracy ze Zdzisławem Antonim Bykowskim, Andrzejem Hermanem, Walentym Krzyśkiem, Marianem Witczakiem); kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Vacat”, „Ogniwo”. 1983-1989 współorganizator i działacz Lubańskiej Sekcji Ogólnospołecznej Oddziału Jeleniogórskiego KIK. Wielokrotnie wzywany na przesłuchania, poddawany rewizjom, w III 1983 założono podsłuch w jego mieszkaniu. Od 1987 na emeryturze.

1989-1990 współorganizator i członek KO „S” w Lubaniu; od 1990 Lubańskiego Klubu Obywatelskiego, 1996-2006 honorowy przewodniczący. W IV 1990 gość na II KZD. 1989-1993 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S”. 1989-1993 kierownik Biura Terenowego „S” w Lubaniu (pół etatu); w 1993 kierownik biura poselskiego Tadeusza Stefana Lewandowskiego w Lubaniu. 1992-1994 radny Miasta Lubań z listy Lubańskiego Klubu Obywatelskiego (kontynuatora KO „S” w Lubaniu). 1993-2005 członek Stowarzyszenia Telewizyjnego Lubań.

Wyróżniony medalem Zasłużony dla Miasta Lubania (1997), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Do 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubaniu w ramach SOR/KE krypt. Kontakt; do 1989 w ramach SOR krypt. Komisja.

Łukasz Sołtysik

Lubań, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry