Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kosut Henryk

Henryk Kosut, ur. 13 I 1928 w Warszawie, zm. 23 XII 2004 w Lisowie. Ukończył 7 klas szkoły podstawowej.

1949-1952 członek Obrony Konspiracyjnej Polskiego Stronnictwa Ludowego (organizacji polityczno-wojskowej założonej przez Henryka Bąka, przemianowanej następnie na Polską Szturmówkę Chłopską), 28 V 1953 skazany za tę przynależność wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na 10 lat więzienia, osadzony w ZK w Warszawie, następnie w Siedlcach, w 1956 zwolniony. 1957-1960 pracownik Punkcie Skupu Owoców w Goszczynie, 1962-1963 w Elektromontażu-2 w Warszawie, od 1963 właściciel gospodarstwa rolnego. Od 1977 współwydawca kwartalnika „Postęp”, w VII 1977 autor artykułu ''Czy potrzebny jest niezależny chłopski związek zawodowy'' w 1. nr. pisma. 10 IX 1978 współorganizator Tymczasowego Komitetu NZZ Rolników w Lisowie; we IX 1978 współorganizator tzw. strajku mlecznego (niedostarczanie mleka do punktów skupu; od należności za mleko potrącano składki emerytalne). Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., rewizje w domu. Od XII 1978 współwydawca „Rolnika Niezależnego”, 1978-1980 kolporter prasy niezależnej, m.in.: „Gospodarza”, „Opinii”, „Robotnika”, „Placówki”, w kontakcie z Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej w Zbroszy Dużej.

We IX 1980 zaangażowany w tworzenie struktur „S” na wsi, 7 IX 1980 uczestnik spotkania w Warszawie, na którym powołano Komitet NSZZ Rolników, 14 XII 1980 delegat na I KZD Solidarności Wiejskiej; w I 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych, 22 III 1981 strajku okupacyjnego w Bydgoszczy. W l. 80. (wraz z m.in.: Hermanem Dąbrowskim, Marianem Kurzyną) działacz Solidarności Wiejskiej. W 1988 odtwarzał struktury PSL (tzw. mikołajczykowskie).

Od 1989 redaktor „Gazety Ludowej”.

Rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Radomiu w ramach SOR o krypt. Postępowiec.

Bogusław Bek

Opcje strony

do góry