Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koszałkowski Zbigniew

Zbigniew Koszałkowski, ur. 20 II 1955 w Kłodzku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (1982).

1979-1980 kolporter niezależnego pisma literackiego „Puls” oraz wydawnictw KPN i ROPCiO. 28 IX 1980 współzałożyciel Międzyuczelnianego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku Studentów w Łodzi (m.in. z Piotrem Bikontem, Bożeną Pirogowicz, Barbarą Sakowicz, Adamem Sobolewskim, Wojciechem Walczakiem, Marianem Wróblewskim; na spotkaniu w mieszkaniu Jacka Bartyzela), przekształconego w X 1980 w NZS. W X 1980 założyciel i przewodniczący NZS w PWSSP, założyciel biblioteki wydawnictw niezależnych, 18-19 X 1980 delegat na Zjazd Delegatów Komitetów Założycielskich Niezależnych Organizacji Studenckich w Warszawie. 1980-1981 przywódca strajków studentów PWSSP. W 1981 współzałożyciel i grafik studenckiego pisma „Litery”.

15 XII 1981 autor zdjęć dokumentujących pacyfikację strajku studenckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 1982-1989 zatrudniany na umowy zlecenie, wykonywał projekty graficzne dla wydawnictw literackich. W 1982 współzałożyciel i członek redakcji (m.in. z Leszkiem Owczarkiem i Barbarą Sakowicz) podziemnego pisma Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej „Jesteśmy”; kolporter wydawnictw podziemnych. 1982-1989 współpracownik Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i Ich Rodzinom przy kościele oo. jezuitów w Łodzi; w 1984 pomysłodawca i projektant symbolicznego grobu ks. Jerzego Popiełuszki na dziedzińcu tegoż kościoła; 1985-1989 współzałożyciel galerii Nawa św. Krzysztofa (we współpracy m.in. z Bogumiłem Łukaszewskim, Piotrem Michalakiem, Jaromirem Jedlińskim) tamże, redaktor, redaktor graficzny i wydawca pisma „Nawa św. Krzysztofa”, współorganizator wystaw plastycznych. Autor projektów graficznych ok. 20 serii znaczków poczty podziemnej, kalendarzy i kart okolicznościowych. Od 1986 współpracownik Łódzkiego Towarzystwa Oświaty Niezależnej.

Od 1990 w ZPAP.

Wyróżniony za najlepszy plakat na Biennale Plakatu w Krakowie (1998), laureat I nagrody za typografię w Konkursie Projektowania Prasowego Chimera (2003), nagrody ministra kultury Za Nieocenione Zasługi dla Kultury Polskiej (2005), nagrody prezydenta Łodzi za całokształt osiągnięć (2006). Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

8 X 1980 – 23 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOS krypt. Niezależny.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry