Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kościelniak Wojciech

Wojciech Kościelniak, ur. 6 V 1953 w Kaliszu. Technik włókiennik.

W 1980 pracownik Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Polo w Kaliszu.

Od jesieni 1980 w „S”; członek KZ w ZPD Polo; w VI 1981 delegat na I WZD Woj. Kaliskiego, członek Prezydium ZR; od 10 VI 1981 członek Zarządu Okręgu „S” w Kaliszu; współredaktor pism „«Solidarność». Pismo MZK NSZZ «Solidarność» Województwa Kaliskiego” i „Wiadomości Dnia”; 4 VIII 1981 inicjator marszu głodowego zorganizowanego przez ZR w Kaliszu; w 1981 akredytowany w Biurze Informacyjnym I KZD, redaktor „Gazety Zjazdowej”.

13 XII 1981 zatrzymany w siedzibie ZR, internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., 8 I 1982 aresztowany, 6 IV 1982 skazany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysoką grzywnę. Z okazji 2. rocznicy powstania „S” wykonał transparent „Solidarność była jest i będzie”, który zawiesił (wraz z Andrzejem Furmagą, Wojciechem Przybylskim i Waldemarem Wawrzyniakiem) na budynku ZPDz Polo w Kaliszu. W 1982 podczas próby wyjazdu z kraju odłączony od rodziny na granicy; powołany do służby wojskowej, uniknął jej dzięki pomocy lekarzy.

Od 1983 wraz z rodziną na emigracji w Szwecji, skąd w 2000 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Mielcuchach koło Czajkowa.

17 XI 1981 – 22 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kaliszu w ramach SOS krypt. Prasa; do 16 I 1984 przez Wydz. V WUSW w Kaliszu w ramach KE.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry