Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kościesza-Kuszłeyko Ryszard

Ryszard Kościesza-Kuszłeyko, ur. 12 IV 1930 w Zamościu, zm. 26 XII 2008 w Gliwicach. Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydz. Elektryczny (1954), w 1969 doktorat.

1949-1950 (w czasie studiów) pracownik Elektromontażu w Gliwicach, 1954-1957 Instytutu Energetyki, w 1957 Elektroprojektu, 1958-1984 Instytutu Spawalnictwa tamże, 1984-1989 na rencie.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 przewodniczący Górnośląskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki; pełnomocnik ZR ds. reformy gospodarczej, pomysłodawca i organizator Solidarnościowego Ośrodka Wymiany, który miał być rodzajem giełdy towarowej; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Katowicach, Strzelcach Opolskich, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie, zwolniony w XII 1982. Współpracownik RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, przewodniczący Grupy K przygotowującej materiały dla TKK; organizator Radia „S” oraz wydawnictwa fonicznego Istne. W II 1988 organizator i uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, w II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. 1988-1989 niejawny sekretarz RKW.

1990-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, do 1998 członek ZR, delegat na KZD, współautor programu gospodarczego „S”. Od 1989 właściciel firmy Dr R. Kuszłeyko – Zespół Doradczy. 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody Śląskiego.

 

Przemysław Miśkiewicz

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry