Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kotowicz Tadeusz

Tadeusz Kotowicz, ur. 15 VIII 1950 w Czerwonce k. Biskupca. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Biskupcu (1970) oraz Studium Bibliotekarskie w Olsztynie (1979).

Od 1973 bibliotekarz w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczo--Technicznej w Olsztynie/Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od lat 70. prowadzi gospodarstwo rolne.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, tymczasowy przew. KZ, współorganizator „S” RI w woj. olsztyńskim; II – XI 1981 współzałożyciel, redaktor, wydawca niezależnego pisma „S” RI „Żeńcy”. Od 1980 kolporter wydawnictw niezależnych na ART niezależnego, m.in pisma „Rezonans”.

14 XII 1981 aresztowany, 16 XII internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa, 16 IX 1982 zwolniony. Po uwolnieniu współpracownik Charytatywnego Punktu Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie.

Od 1989 w „S”, 2006–2010 członek prezydium KZ, 2006–2014 delegat na WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, 1989–2004 wiceprzew. Komisji Gminnej „S” RI w Biskupcu. 1989–2002 redaktor pisma „Żeńcy”, 1995–1996 magazynu rolniczego Rady Krajowej „S” RI „Nasza Ziemia”, od 2000 „Biuletynu Informacyjnego Komisji Zakładowej «S» UWM w Olsztynie”. W 1993 współzałożyciel, członek prezydium PSL-PL w Olsztynie. 2000–2002 radny Powiatu Olsztyńskiego z listy AWS. Od 2004 członek Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Staroście Olsztyńskim.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

8 X 1982 – 1990 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Olsztynie/RUSW w Biskupcu w ramach KE krypt. Pielgrzym.

Paweł Warot

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry