Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kotowicz Tadeusz

Tadeusz Kotowicz, ur. 15 VIII 1950 w Czerwonce k. Biskupca. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Biskupcu (1970) i Studium Bibliotekarskie w Olsztynie (1979).

Od 1973 bibliotekarz w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (od 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel, tymczasowy przewodniczący Koła „S” w Bibliotece Głównej ART, współtwórca struktur „S” RI w woj. olsztyńskim; współzałożyciel (wraz z Leszkiem Szawłowskim), redaktor, wydawca niezależnego pisma „Żeńcy”; od 1980 kolporter (z Aleksandrem Rusieckim) na ART pisma „Rezonans”, ulotek, plakatów, kaset audio.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie w Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa, w VIII 1982 zwolniony. Od 1982 współpracownik Charytatywnego Punktu Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie.

Po 1989 członek Prezydium KZ „S” na ART, od 1989 wiceprzewodniczący „S” RI Gminy Biskupiec. W 1993 współzałożyciel PSL-PL w Olsztynie. 1989-2002 redaktor biuletynu informacyjnego „S” RI Regionu Warmińsko-Mazurskiego „Żeńcy”, 1995-1996 magazynu rolniczego „Nasza Ziemia” wydawanego przez Radę Krajową „S” RI, od 2000 „Biuletynu Informacyjnego Komisji Zakładowej «S» UWM w Olsztynie”.

2000-2002 radny Powiatu Olsztyńskiego. Od 2004 członek KZ „S” na UWM, od 2006 członek Prezydium, w 2006 delegat na WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Od 2004 członek Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Staroście Olsztyńskim. Właściciel gospodarstwa rolnego.

8 X 1982 – 1990 rozpracowywany przez Komisariat MO/RUSW w Biskupcu w ramach KE krypt. Pielgrzym.

Paweł Warot

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry