Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kottas Rudolf

Rudolf Kottas, ur. 19 V 1931 w Brzezinach Śląskich. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1956).

1956-1963 zatrudniony w KWK Julian w Piekarach Śląskich, 1963-1983 w KWK Michał w Michałkowicach (od 1975 KWK Siemianowice – po połączeniu KWK Michał i KWK Siemianowice). 1951-1956 w ZSP, 1956-1980 członek ZZ Górników, 1958-1986 członek Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Górnictwa przy Oddziale NOT w Siemianowicach Śl.

IX 1980 – 1995 w „S”, członek KZ, doradca związkowy. 1-19 XII 1981 na urlopie.

19 XII 1981 zatrzymany w domu, przez 3 dni przesłuchiwany w KM MO w Siemianowicach Śl., internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich (dwukrotnie uczestnik dwutygodniowych głodówek w proteście przeciwko złemu traktowaniu i o status więźnia politycznego), od III 1982 w Kokotku, Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach, zwolniony w V 1982, do V 1983 na zwolnieniu lekarskim. 1983-1986 na rencie, od 1986 na emeryturze. Od 1983 uczestnik podziemnego Miejskiego Komitetu Oporu w Siemianowicach Śl., udostępniał mieszkanie na spotkania grupy (1983-1989). W 1984 przed wyborami do Rad Narodowych uczestnik akcji ulotkowej MKO w Siemianowicach Sl., Katowicach i Chorzowie. 1984-1989 uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę i spotkań „S” w katedrze w Piekarach Śl. 1983-1985 wielokrotnie przesłuchiwany. W 1988 doradca Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Siemianowice.

1989-1992 członek Siemianowickiego KO. Po 1989 współinicjator (z Wojciechem Błasiakiem, Gabrielem Krausem i Zbigniewem Martynowiczem) samorządów pracowniczych, członek Prezydium Samodzielnych Samorządów Pracowniczych. Od 1995 członek ZZ Kontra, doradca Prezydium Związku w Katowicach.

W latach 60. autor artykułów w „Przeglądzie Górniczym” nt. zagadnień technicznych w górnictwie.

Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (1962, 1972, 1987).

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry