Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kotula Andrzej

Andrzej Kotula, ur. 1 X 1958 w Szczecinie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1983).

X 1980–IV 1981 współzałożyciel i przew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS WSP w Szczecinie, IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie, wybrany do KKK NZS, IV–XII 1981 przew. Komisji Uczelnianej NZS WSP w Szczecinie, II i XI–XII 1981 uczestnik strajków studenckich tamże. 1981 zatrudniony w ZR Pomorza Zachodniego w charakterze pracownika nowo tworzonego Ośrodka Badań Społecznych i organizatora bibliotek przy komisjach zakładowych NSZZ „S”.

XII 1981–VIII 1982 w ukryciu. 1982–1989 współpracownik podziemnych pism, wydawnictw i struktur, kolporter niezależnych wydawnictw (przede wszystkim książek drugiego obiegu, kontakty i wymiana materiałów z kolporterami na terenie całego kraju), współpracownik Szczecińskiego Klubu Katolików.

1983–1989 pracował m.in. jako sanitariusz pogotowia ratunkowego, pracownik szczecińskiej Fabryki Maszyn Budowlanych Famabud oraz firm prywatnych: antykwariatu, gospodarstwa ogrodniczego, stolarni, firmy zajmującej się czyszczeniem kotłów przemysłowych.

1986 sądzony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie za uchylanie się od rejestracji powielacza produkcji zagranicznej, odnalezionego przez SB podczas rewizji w wynajmowanym przez niego mieszkaniu (czyn zabroniony z art. 48 Prawa prasowego). Sąd umorzył sprawę, orzekając jednocześnie przepadek powielacza. 1985–1989 uczestnik Ruchu Wolność i Pokój, 1987–1989 gł. redaktor szczecińskiego „Pisma Ruchu »WiP«”. VIII–IX 1988 współpracownik MKS w Szczecinie, IX 1988–IV 1989 MKO Regionu Pomorze Zachodnie. I–VI 1989 szczeciński korespondent RWE. IV–VI 1989 zaangażowany w kampanię wyborczą Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Regionu Pomorze Zachodnie przed tzw. wyborami kontraktowymi. Od VIII do IX 1989 dziennikarz reaktywowanego tygodnika „Jedność”.

IX 1989–IX 1991 w RFN, zatrudniony nielegalnie w firmie remontowo-budowlanej w Berlinie. 1991–1993 dziennikarz „Dziennika Szczecińskiego”, 1993 rzecznik prasowy prezydenta Szczecina Władysława Lisewskiego, nast. szef kampanii wyborczej kandydata na posła z okręgu szczecińskiego z ramienia Unii Demokratycznej Leszka Chwata, 1993–1994 dziennikarz (bez stałego zatrudnienia). 1994–1995 pełnomocnik prezydenta Szczecina ds. Euroregionu Pomerania. Od 1995 pracownik Urzędu Miasta w Szczecinie ds. współpracy polsko-niemieckiej.

1980–1984 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Jamb, 1985–1987 przez Wydz. III-1 WUSW tamże w ramach SOS krypt. Monter, 1985–1988 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Sublokator, 1987–1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Zespół.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2014).

Michał Siedziako

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry