Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kotulski Janusz

Janusz Kotulski, ur. 24 X 1944 w Stalowej Woli. Ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Katowicach (1964).

1964-2000 pracownik HSW. W l. 70. działacz związków zawodowych w Pionie Głównego Automatyka HSW.

Od X 1980 w „S”; XII 1980 – I 1981 przewodniczący Koła „S” w PGA, od I 1981 członek Prezydium KZ w HSW, od VI 1981 przewodniczący KZ; we IX 1981 uczestnik prac resortowej Komisji Hutników w Katowicach.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony; przeniesiony na gorsze stanowisko; od 1982 wielokrotne rewizje w mieszkaniu.

1989-2000 ponownie członek KZ w HSW, 1992-2002 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska, 1995-2002 Delegat na KZD ; od 2000 na świadczeniach przedemerytalnych. Od 2006 radny Miasta Stalowa Wola, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

Do 15 IV 1986 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOS; 16 X 1986 – 3 VI 1988 w ramach SOR.

 

Jerzy Kopeczek

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry