Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kotwa Roman

Roman Kotwa, ur. 8 VIII 1945 w Słupcy. Ukończył LO tamże (1974).

1964 robotnik magazynowy w Przedsiębiorstwie Kolejowym Robót Elektryfikacyjnych K.B. Sieci Trakcyjnych Nr 30 S1 w Poznaniu, 1964–1968 pomocnik montera urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazu w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego tamże, 1968–1976 spawacz/brygadzista w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Słupcy, 1976–1985 specjalista ds. zaopatrzenia i zbytu Wojewódzkiego Związku GS SCh – Zakład Inwestycji i Budownictwa w Koninie, 1986–1988 WZGS SCh – Zakład Budowlano-Remontowy w Turku, 1989–1990 WZGS SCh – Baza Produkcji i Usług w Słupcy, 1990 samodzielny referent ds. zaopatrzenia i transportu Konińskiej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej Rolnik w Koninie.

Od 1980 w „S”, IX/X 1980 współorganizator, od 22 X członek, nast. przew. Komitetu Założycielskiego „S” w Zakładzie Inwestycji i Budownictwa WZGS, od 19 XII przew. KZ. 1981 delegat na I WZD Regionu Konin, od VI 1981 członek ZR „S”, XI–XII 1981 grupy negocjacyjnej do prowadzenia rozmów ws. przekazania budynku KW MO w Koninie na cele służby zdrowia, 10–12/13 XII uczestnik protestu w świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego tamże. 13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie (22 III–1 IV uczestnik głodówki), 29 IV 1982 zwolniony.

1982–1989 kolporter prasy (np. „Solidarni – Konin”) i wydawnictw podziemnych, autor, kolporter odezw i ulotek (np. Zastanów się, Sierpień bez wódki), organizator mszy za Ojczyznę i pielgrzymek (do Lichenia, na Jasną Górę, do grobu ks. Jerzego Popiełuszki), uczestnik Duszpasterstwa Pracowniczego przy kościele św. Wawrzyńca w Słupcy, organizator Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki tamże, spotkań i prelekcji z działaczami opozycji (m.in. Anną Walentynowicz, Sewerynem Jaworskim).

31 X/1 XI 1984 pomysłodawca/wykonawca symbolicznej mogiły zamordowanego ks. J. Popiełuszki na cmentarzu w Słupcy, nast. ustawienia krzyża (z Januszem Góranowskim i Andrzejem Chojnackim) na mogile, 1986 fundator tablicy poświęconej pamięci ks. J. Popiełuszki (od 16 VIII 1987 w kościele w Giewartowie). 1988–1989 współzałożyciel Klubu Ład i Wolnoś? w?Koninie (ć w Koninie (członek Sądu Koleżeńskiego).

1989–1990 członek Prezydium TZR „S” w Koninie, 1990–2001 pracownik Biura ZR „S” w Koninie, I–V 1989 współorganizator/członek Miejskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Słupcy, 1989–2001 przew. Międzyzakładowego/Miejskiego Komitetu Organizacyjnego „S” Ziemi Słupeckiej/Prezydium „S” Podregion w Słupcy, 2000 delegat na XII KZD w Gdańsku.

1989 członek KO „S” w Słupcy, 1989–1990 KO w Słupcy (przedstawiciel Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S”), 1990–1994 radny Rady Miejskiej w Słupcy z listy Miejskiego KO „S” w Słupcy. IX–XII 1990 przew. Miejskiego Porozumienia Obywatelskiego przy NSZZ „S” Podregion w Słupcy, 1994 przew. Porozumienia Rejonowego Samorządna Ziemia Słupecka.

1990–1992 członek PC, członek Zarządu Wojewódzkiego PC w Koninie, 1997–2001 AWS (m.in. koordynator AWS w Słupcy, przew. Zarządu Koła Lokalnego RS AWS w Słupcy), 1998–2002 radny Rady Powiatowej w Słupcy z listy AWS.

Od 2001 na rencie, nast. na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

25 VII 1981–21 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV/SS VI KW MO/WUSW w Koninie w ramach SO krypt. Gospodarstwo; 10 VI 1985–15 II 1990 przez SS VI/Wydz. VI WUSW tamże w ramach SO krypt. Handel.

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Słupca

Opcje strony

do góry