Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowal Marian

Marian Kowal, ur. 30 X 1946 w Sieniawie. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1979), dyplomowany biegły księgowy (1984).

1964-1968 mistrz tkacki w Dzierżoniowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Silesiana, 1968-1970 rewident w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Terwłoki w Dzierżoniowie, 1970-1974 starszy inspektor Wydz. Finansowego Powiatowej Rady Narodowej w Dzierżoniowie, 1974-1981 główny księgowy Zakładów Przemysłu Odzieżowego Bobo w Piławie Górnej.

Od X 1980 w „S”, X-XII 1981 doradca KZ „S” ZPO Bobo.

16 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowej. 20 XII 1981 zwolniony z pracy. III 1982 – XII 1983 członek Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Ziemi Dzierżoniowskiej; 1 V i 31 VIII 1982, 1 V i 31 VIII 1983 organizator manifestacji w Dzierżoniowie; organizator akcji informacyjnej (niezależna prasa, radio, ulotki), XII 1982- XI 1983 uczestnik emisji Radia „S” w Dzierżoniowie. 1982-1983 redaktor i przepisywacz pisma „Z rąk do rąk”. 1982-1984 główny księgowy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie. 22 XII 1983 aresztowany w Bielawie, 22-24 XII 1983 przetrzymywany w RUSW w Dzierżoniowie, 24 XII 1983 – 15 I 1984 w WUSW w Wałbrzychu, od 15 I 1984 w AŚ w Dzierżoniowie; skazany przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie na karę 1 roku i 2 mies. więzienia. 22 II 1984 zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. 1985-1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1987-1995 dyr. ZOZ w Dzierżoniowie.

1989-1991 członek KO „S”. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, m.in. w Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. 1998-2000 kierownik działu księgowości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Laura Jerzy Mikołajewski w Dzierżoniowie. IV 1989 – VII 1995 członek KZ „S” ZOZ w Dzierżoniowie; w 1990 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk. 2000-2002 dyr. Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich; XI 2006 – II 2007 radny, 14 II – 27 IV 2007 wójt gminy Dzierżoniów. 2007-2008 prezes zarządu Uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój.

9 I – 26 VII 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Radio.

Sebastian Ligarski

Region Dolny Śląsk, Piława Górna

Opcje strony

do góry