Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalczuk Ireneusz

Ireneusz Kowalczuk, ur. 17 VI 1961 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Elektroniczne przy Zakładach Elwro (1981), 1981-1987 student filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (skreślony z listy studentów).

1973-1999 w ZHP, drużynowy we Wrocławiu i Świdnicy.

Od X 1981 członek NZS na Wydz. Filologicznym UWr. Członek Klubu Myśli Politycznej Progres. 20 XI – 12 XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego na UWr. ze studentami radomskiej WSI.

13/14 XII 1981 drukarz (z Aleksandrem Gleigewichtem) Apelu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Współpracownik KOS. Od 1982 drukarz (z rodzicami i bratem w swoim mieszkaniu) podziemnego pisma „Dłoń. Pismo Wrocławskiego Komitetu Pomocy Społecznej” (tworzyli go działacze NZS Jerzy Koch i Andrzej Bawarowski). 31 VIII 1982 uczestnik (z bratem i matką) demonstracji we Wrocławiu, na trakcji tramwajowej przy ul. Grabiszyńskiej zawiesił transparenty opozycyjne. 1983-1984 uczestnik druku kilku nr. podziemnego pisma harcerskiego „Ślężańskie Harce”. W 1984 współzałożyciel (z Adamem Lipińskim) podziemnego wydawnictwa Kret, które drukowało: „Nową Republikę. Miesięcznik Polityczny”, „Przegląd Prasy Podziemnej”, „Z Dnia na Dzień”, ulotki i książki; organizator druku i kolportażu. 1985-1991 organizator i działacz Ruchu Społecznego Solidarności (od 1989 Centrum Demokratyczne).

1989-1992 współwłaściciel Niezależnego Wydawnictwa Kret. W 1989 działacz KO, odpowiedzialny za kolportaż. W 1991 współzałożyciel PC na Dolnym Śląsku, prezes Zarządu Wojewódzkiego oraz członek Komisji Krajowej; następnie w PiS. 1992-1999 współwłaściciel, dyr., wiceprezes Equimet Computers, 1999-2001 brygadzista, kierownik budowy firmy archeologicznej Akme, 2000-2002 pracownik działu marketingu Agencji Reklamowej C.O.B. we Wrocławiu, od 2002 pracownik, od 2007 kierownik działu marketingu i sprzedaży MPK tamże.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry